Departamento T13 – Enxeñaría telemática

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.979.911,42 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.82%
% do custo total do PDI: 2.4%
Ratio custo/docencia:1 1.32
Custo teórico:2 1.500.343,19 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Álvarez Sabucedo, Luis Modesto Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 8.00 155.0 48.5 -11.5 2047-2048
Anido Rifón, Luis Eulogio Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 70 15.50 72.0 0.0 3.0 2042-2043
Blanco Fernández, Yolanda Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 22 17.00 91.0 28.0 2.0 2049-2050
Burguillo Rial, Juan Carlos Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 0 56.50 65.0 41.0 -2.0 2037-2038
Caeiro Rodríguez, Manuel Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 37 60.75 47.0 15.0 1.0 2044-2045
Costa Montenegro, Enrique Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 40.25 89.0 35.0 -4.0 2042-2043
Díaz Redondo, Rebeca Pilar Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 85 51.50 42.0 18.0 -36.0 2044-2045
Fernández Iglesias, Manuel José Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 22 26.25 109.0 31.0 -28.0 2036-2037
Fernández Masaguer, Francisco Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 230 0 0.00 250.0 0.0 0.0 2026-2027
Fernández Veiga, Manuel Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 78.00 0.0 0.0 0.0 2039-2040
Fernández Vilas, Ana Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 20 65.50 0.0 82.5 -7.5 2040-2041
García Duque, Jorge Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 240 32 6.00 182.0 0.0 40.0 2041-2042
Gil Castiñeira, Felipe José Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 30 64.75 44.0 57.0 -35.0 2047-2048
Gil Solla, Alberto Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 0 5.00 149.0 0.0 6.0 2037-2038
González Castaño, Francisco Javier Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 0 34.00 66.0 64.5 -4.5 2037-2038
Herrería Alonso, Sergio Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 6.00 146.0 0.0 8.0 2046-2047
Llamas Nistal, Martín Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 60 8.00 92.0 0.0 0.0 2029-2030
López Ardao, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 10 25.00 58.0 40.0 27.0 2036-2037
López Bravo, Cristina Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 2 59.05 66.0 33.0 0.0 2044-2045
López García, Cándido Antonio Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 0 0.00 158.0 0.0 2.0 2030-2031
López Nores, Martín Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 60 35.50 42.0 18.0 5.0 2049-2050
Mikic Fonte, Fernando Ariel Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 200 0 12.00 168.0 20.0 0.0 2040-2041
Rodríguez Hernández, Pedro Salvador Catedrático/a de universidade A0560 Vigo 160 30 19.00 104.0 5.0 2.0 2030-2031
Rodríguez Pérez, Miguel Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 26.00 115.0 15.0 4.0 2047-2048
Rodríguez Rubio, Raúl Fernando Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 2.00 108.0 42.0 8.0 2038-2039
Santos Gago, Juan Manuel Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 31.00 97.0 25.0 7.0 2041-2042
Sousa Vieira, Estrella Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 0 0.00 131.0 30.0 -1.0 2044-2045
Suárez González, Andrés Profesor/a titular de universidade A0560 Vigo 160 20 2.00 76.0 45.0 17.0 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Rivas Costa, Carlos Profesor/a asociado/a T3 A0560 Vigo 180 0 0.0 179.0 0.0 1.0
Rodríguez Estévez, Judith Soledad Profesor/a asociado/a T3 A0560 Vigo 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Busto Castiñeira, Andrea Contratado/a FPU A0560 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Candal Ventureira, David Contratado/a FPI A0560 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Fondo Ferreiro, Pablo Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0560 Vigo 30 0 18.5 0.0 0.0 12.0
García Méndez, Silvia Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0560 Vigo 30 0 27.0 0.0 0.0 3.0
González Soto, Martín Contratado/a predoutoral Xunta A0560 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T13-A0560-V Enxeñería telemática -930.16 3 1.819 2.4 1.32 1979911.42 1500343.19

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V05M175V01 Máster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0560 – Enxeñería telemática 0.0 Adicional
P52M182V01 Master Universitario en Dirección TIC para a defensa Pontevedra A0560 – Enxeñería telemática 56.0 Centro adscrito
V05M198V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías de Información Cuántica Vigo A0560 – Enxeñería telemática 70.5 Adicional
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas Vigo A0560 – Enxeñería telemática 194.0 Básica
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0560 – Enxeñería telemática 337.0 Básica
V05M145V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación Vigo A0560 – Enxeñería telemática 361.0 Básica
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0560 – Enxeñería telemática 371.0 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0560 – Enxeñería telemática 2822.0 Básica