Departamento T14 – Teoría do sinal e comunicacións

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 3.083.248,89 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.06%
% do custo total do PDI: 3.74%
Ratio custo/docencia:1 1.82
Custo teórico:2 1.695.824,95 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Aguado Agelet, Fernando Antonio Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 80.00 37.0 28.0 15.0 2038-2039
Alba Castro, José Luis Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 20 70.00 42.0 42.0 -14.0 2035-2036
Alonso Alonso, Ignacio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 28.00 189.0 0.0 43.0 2041-2042
Arias Acuña, Alberto Marcos Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 4 33.20 57.5 30.0 35.5 2037-2038
Cardenal López, Antonio José Profesor/a contratado/a doutor/a A0800 Vigo 240 0 6.00 136.0 0.0 58.0 2036-2037
Comesaña Alfaro, Pedro Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 30 9.50 81.0 30.0 10.0 2049-2050
Cuiñas Gómez, Íñigo Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 32 59.25 56.0 36.0 -23.0 2040-2041
Curty Alonso, Marcos Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 79.45 0.0 47.5 33.5 2045-2046
Díaz Otero, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 200 0 6.75 142.0 0.0 52.0 2039-2040
Docampo Amoedo, Domingo Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 0.00 111.0 0.0 49.0 2024-2025
Docio Fernández, Laura Profesor/a contratado/a doutor/a A0800 Vigo 160 37 20.00 94.0 0.0 49.0 2041-2042
Fernández Barciela, Mónica Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 2 41.25 35.0 63.0 19.0 2035-2036
Fernández Bernárdez, José Ramón Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 0.00 111.0 0.0 49.0 2034-2035
Fraile Peláez, Francisco Javier Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 0.00 119.0 12.0 29.0 2031-2032
García Mateo, Carmen Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 22.00 87.0 0.0 51.0 2033-2034
García Sánchez, Manuel Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 57.60 21.0 20.0 62.0 2036-2037
García-Tuñón Blanca, Inés Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 30 0.00 67.0 0.0 63.0 2043-2044
Gómez Araújo, Marta Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 5.00 96.0 0.0 99.0 2045-2046
Gómez Cuba, Felipe Investigador/a Beatriz Galindo A0800 Vigo 240 0 NaN 0.0 0.0 0.0 2056-2057
González Valdés, Borja Profesor/a contratado/a doutor/a A0800 Vigo 200 0 15.00 111.0 38.0 36.0 2050-2051
Hermida Domínguez, Ramón Carmelo Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 14.25 49.0 18.0 79.0 2027-2028
López Valcarce, Roberto Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 65.50 0.0 90.0 5.0 2040-2041
Márquez Flórez, Óscar Willian Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 230 0 0.00 207.0 0.0 43.0 2029-2030
Martín Herrero, Julio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 13.25 84.0 21.0 42.0 2039-2040
Martín Rodríguez, Fernando Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 71.00 124.5 96.0 -31.5 2039-2040
Mojón Ojea, Artemio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 20 12.00 63.0 18.0 47.0 2037-2038
Mosquera Nartallo, Carlos Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 69.00 26.0 38.0 27.0 2038-2039
Obelleiro Basteiro, Fernando Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 3.00 87.0 0.0 70.0 2037-2038
Pena Giménez, Antonio Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 15.00 178.0 0.0 67.0 2034-2035
Pérez Fontán, Fernando Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 7.00 70.0 20.0 63.0 2028-2029
Pérez González, Fernando Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 24.00 49.0 52.0 35.0 2036-2037
Pino García, Antonio Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 165.00 0.0 0.0 0.0 2031-2032
Rodríguez Banga, Eduardo Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 20.00 143.0 0.0 77.0 2037-2038
Rodríguez Rodríguez, José Luis Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 10.00 42.0 40.0 68.0 2036-2037
Rodríguez Vaqueiro, Yolanda Investigador/a Ramón y Cajal A0800 Vigo 240 0 5.00 63.0 12.0 0.0 2053-2054
Rubiños López, José Óscar Catedrático/a de universidade A0800 Vigo 160 0 2.00 80.0 25.0 53.0 2037-2038
Santalla del Río, María Verónica Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 30 25.30 63.0 10.0 32.0 2037-2038
Sobreira Seoane, Manuel Ángel Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 26.00 84.0 16.0 34.0 2036-2037
Torío Gómez, Pablo Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 200 0 9.50 112.0 30.0 49.0 2039-2040
Torres Guijarro, María Soledad Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 0 66.25 66.0 36.0 32.0 2038-2039
Vazquez Alejos, Ana Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 0 71.00 87.0 20.0 -18.0 2041-2042
Vera Isasa, María Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 160 20 6.00 63.0 0.0 71.0 2036-2037
de Lorenzo Rodríguez, María Edita Profesor/a titular de universidade A0800 Vigo 240 2 8.75 60.0 54.0 36.0 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Expósito Pérez, Isabel Investigador/a Programa Margarita Salas A0800 Vigo 30 0 0.0 31.0 0.0 -1.0
Sixto Maceiras, Xoel Contratado/a FPI A0800 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T14-A0800-V Teoría do sinal e comunicacións 1613.08 0 2.008 3.738 1.86 3083248.89 1656233.71
T14-A0800-O Teoría do sinal e comunicacións NaN 0 0.048 0.000 0.00 0.00 39591.24

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 27.0 Básica
V05M198V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías de Información Cuántica Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 28.5 Adicional
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados Ourense A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 40.0 Adicional
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 48.0 Adicional
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 48.0 Básica
V05M185V01 Máster Universitario en Visión por computador Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 63.0 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 70.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 101.0 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 108.0 Adicional
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 441.0 Básica
V05M145V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 678.0 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0800 – Teoría do sinal e comunicacións 3044.0 Básica