Departamento T15 – Informática

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.855.277,14 Eu
% da docencia total da UVigo: 4.18%
% do custo total do PDI: 3.46%
Ratio custo/docencia:1 0.83
Custo teórico:2 3.450.211,96 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
A0570-Ax2Tc-3 A0570-Ax2Tc-3, A0570-Ax2Tc-3 Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 0 0.00 0.00 0.0 0.00 NaN
Barreiro Alonso, Enrique Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 0 9.00 251.00 0.0 0.00 2037-2038
Borrajo Diz, María Lourdes Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 200 37 140.00 13.00 10.0 0.00 2040-2041
Campos Bastos, Celso Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 0 6.00 206.00 48.0 0.00 2039-2040
Cuesta Morales, Pedro Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 0 38.00 202.00 0.0 0.00 2036-2037
Darriba Bilbao, Víctor Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0075 Ourense 240 0 26.89 151.50 82.0 0.50 2045-2046
Fernández González, Daniel Profesor/a axudante doutor/a A0075 Ourense 240 0 0.00 220.50 19.5 0.00 2055-2056
Fernandez Lanza, Santiago Profesor/a axudante doutor/a A0075 Ourense 240 0 0.00 209.50 30.5 0.00 2042-2043
Fernández Riverola, Florentino Catedrático/a de universidade A0570 Ourense 160 0 8.50 151.50 0.0 0.50 2042-2043
Formella, Arno Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 160 85 45.14 0.00 34.5 -4.50 2032-2033
Gálvez Gálvez, Juan Francisco Catedrático/a de escola univer. A0570 Ourense 160 0 6.00 154.00 0.0 0.00 2038-2039
García Lourenco, Analia María Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 200 0 75.38 0.00 130.5 -5.50 2042-2043
García Pérez-Schofield, Baltasar Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 37.00 124.50 0.0 -1.50 2043-2044
García Rosello, Emilio Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 200 37 81.00 0.00 83.0 -1.00 2039-2040
Gómez Meire, Silvana Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 240 0 0.00 192.00 48.0 0.00 2041-2042
Gómez Rodríguez, Alma María Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 30 62.46 87.50 63.5 -3.00 2038-2039
González Dacosta, Jacinto Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Vigo 160 30 65.00 17.00 48.0 0.00 2039-2040
González Moreno, Juan Carlos Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 37 28.50 156.50 73.0 -94.50 2034-2035
González Peña, Daniel Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 18.00 0.00 0.0 142.00 2051-2052
González Rufino, María Encarnación Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 240 45 81.00 124.50 0.0 -10.50 2037-2038
Ibáñez Paz, Regina Profesor/a titular de escola univer. A0570 Vigo 240 49 0.00 210.55 0.0 0.45 2038-2039
Lado Touriño, María José Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 34.50 125.50 0.0 0.50 2040-2041
Laza Fidalgo, Rosalia Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 30 65.00 65.00 0.0 0.00 2042-2043
López Fernández, Hugo Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 52 37.50 174.00 0.0 -23.00 2057-2058
Lorenzo Iglesias, Eva María Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 50 59.50 54.00 0.0 -3.00 2037-2038
Méndez Penín, Arturo José Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 11.00 149.00 0.0 0.00 2038-2039
Méndez Reboredo, José Ramón Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 27 25.00 12.00 96.0 0.00 2047-2048
Olivieri Cecchi, David Nicholas Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 32.65 29.50 104.0 -5.50 2035-2036
Otero Cerdeira, Lorena Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 27 8.00 61.50 0.0 103.50 2051-2052
Pavón Rial, María Reyes Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 0 52.00 108.00 0.0 0.00 2038-2039
Pérez Cota, Manuel Catedrático/a de escola univer. A0570 Vigo 160 62 46.10 46.75 12.0 -6.75 2028-2029
Reboiro Jato, Miguel Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 2 5.50 56.50 96.0 0.50 2052-2053
Ribadas Pena, Francisco José Profesor/a contratado/a doutor/a A0075 Ourense 240 0 63.00 169.50 46.5 -19.00 2044-2045
Rodeiro Iglesias, Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 240 0 36.00 208.00 47.0 -31.00 2038-2039
Rodríguez Damian, Amparo Profesor/a titular de escola univer. A0570 Vigo 240 0 2.00 259.25 0.0 -1.25 2035-2036
Rodríguez Damian, María Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Vigo 240 0 15.00 247.65 0.0 -2.65 2042-2043
Rodríguez Liñares, Leandro Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 40 10.50 96.50 52.0 -38.50 2037-2038
Rodríguez Martínez, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0570 Ourense 240 81 105.50 48.50 37.5 -12.00 2045-2046
Ruano Ordás, David Alfonso Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 0 5.00 235.00 0.0 0.00 2054-2055
Seara Vieira, Adrián Profesor/a axudante doutor/a A0570 Ourense 240 0 3.00 218.00 0.0 -21.00 2058-2059
Vila Sobrino, Xosé Antón Profesor/a titular de universidade A0570 Ourense 160 20 24.00 116.00 0.0 0.00 2037-2038
Vilares Ferro, Manuel Catedrático/a de universidade A0075 Ourense 160 0 18.00 142.00 0.0 0.00 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Blanco González, Guillermo Profesor/a contratado/a de substitución A0570 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Castro Rascado, Enrique Profesor/a asociado/a T3 A0570 Vigo 150 0 2.6 124.9 18.0 5.1
Díez Sánchez, Ana Isabel Profesor/a asociado/a T3 A0570 Vigo 60 0 0.0 60.0 0.0 0.0
García Hervella, Noelia Profesor/a contratado/a de substitución A0570 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 0.0
González Castro, Miguel Ramón Profesor/a asociado/a T3 A0570 Vigo 90 0 13.0 61.0 6.0 10.0
Luis Vázquez, Iván Profesor/a contratado/a de substitución A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Martínez Orge, José Luis Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 0.0 141.0 45.0 -6.0
Mondelo Visuña, Víctor Profesor/a contratado/a de substitución A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Nieto González, Juan Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Novo Lourés, María Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 3.0 177.0 0.0 0.0
Rodríguez Martínez, David Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Rodríguez Martínez, Gerardo José Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Sorribes Fernández, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0570 Ourense 180 0 9.0 171.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Celard Pérez, Pedro Axuda Predoutoral Xunta A0570 Ourense 30 0 8.5 0.0 0.0 22.0
Pérez Pérez, Martín Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0570 Ourense 80 0 0.0 80.0 0.0 0.0
Rigueira Díaz, Xurxo Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI A0570 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T15-A0570-O Linguaxes e sistemas informáticos -2375.56 9 3.027 2.687 0.89 2216570.65 2496722.83
T15-A0570-V Linguaxes e sistemas informáticos -343.62 1 0.563 0.355 0.63 292925.55 464372.30
T15-A0075-O Ccia. da computación e inteli.artificial -171.66 0 0.546 0.419 0.77 345780.93 450350.40
T15-A0570-P Linguaxes e sistemas informáticos NaN 0 0.047 0.000 0.00 0.00 38766.43

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0075 – Ccia. da computación e inteli.artificial 0.00 Básica
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 0.00 Básica
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 5.00 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 8.00 Básica
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 9.00 Adicional
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 10.00 Adicional
P52M182V01 Master Universitario en Dirección TIC para a defensa Pontevedra A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 17.00 Centro adscrito
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 17.50 Adicional
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática Ourense A0075 – Ccia. da computación e inteli.artificial 22.50 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 52.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 75.55 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 98.00 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 108.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 116.00 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 140.00 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 146.00 Básica
O06M193V01 Máster universitario en Intelixencia artificial Ourense A0075 – Ccia. da computación e inteli.artificial 156.00 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 175.00 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 204.00 Básica
O06M193V01 Máster universitario en Intelixencia artificial Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 286.50 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0075 – Ccia. da computación e inteli.artificial 435.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 629.00 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0075 – Ccia. da computación e inteli.artificial 634.50 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 688.00 Básica
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 789.50 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0570 – Linguaxes e sistemas informáticos 4751.00 Básica