Departamento T16 – Matemática aplicada I

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 924.139,22 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.21%
% do custo total do PDI: 1.12%
Ratio custo/docencia:1 0.93
Custo teórico:2 994.730,00 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Bazarra García, Noelia Profesor/a axudante doutor/a A0595 Vigo 240 0 12.0 203.32 18.0 6.68 2061-2062
Berriochoa Esnaola, Elías Manuel María Profesor/a titular de universidade A0595 Ourense 160 0 0.0 70.00 10.0 80.00 2026-2027
Botana Ferreiro, Francisco Ramón Catedrático/a de universidade A0595 Pontevedra 160 0 0.0 118.00 0.0 42.00 2026-2027
Cachafeiro López, María Alicia Catedrático/a de universidade A0595 Vigo 160 0 24.8 132.80 0.0 3.20 2024-2025
Casas Mirás, José Manuel Catedrático/a de universidade A0595 Pontevedra 160 30 45.6 88.00 0.0 -3.00 2029-2030
Castejón Lafuente, Alberto Elias Profesor/a titular de universidade A0595 Vigo 240 0 26.7 217.20 0.0 -3.20 2032-2033
Díaz de Bustamante, Jaime Profesor/a titular de universidade A0595 Vigo 230 30 0.0 210.20 0.0 -0.20 2025-2026
Fernández García, José Ramón Catedrático/a de universidade A0595 Vigo 160 0 48.0 66.40 42.0 3.60 2044-2045
Martínez Brey, Eduardo Profesor/a titular de universidade A0595 Vigo 230 0 0.0 235.20 0.0 4.80 2025-2026
Martínez Martínez, Antonio Profesor/a titular de universidade A0595 Vigo 160 0 12.0 146.80 0.0 1.20 2027-2028
Meniño Cotón, Carlos Profesor/a axudante doutor/a A0595 Vigo 240 0 25.0 216.88 0.0 -1.88 2053-2054
Vidal Vázquez, Ricardo Profesor/a titular de universidade A0595 Vigo 240 51 0.0 159.90 62.0 -12.90 2031-2032

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Estévez Martínez, Emilio Profesor/a asociado/a T3 A0595 Vigo 120 0 0.0 112.3 5.5 2.2
Fernández Fariña, Alejandro Profesor/a contratado/a de substitución A0595 Vigo 90 0 0.0 44.0 0.0 46.0
Rodal Vila, Jaime Alberto Profesor/a asociado/a T3 A0595 Vigo 90 0 0.0 85.3 0.0 4.7
Somoza López, María del Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0595 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Larrañaga Janeiro, Ana Contratado/a predoutoral Uvigo A0595 Vigo 60 0 21.0 0.0 0.0 39.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T16-A0595-V Matemática aplicada -1162.84 4 1.080 0.847 0.78 698742.63 890802.99
T16-A0595-P Matemática aplicada -100.83 0 0.090 0.195 2.17 160920.11 74233.58
T16-A0595-O Matemática aplicada -85.60 0 0.036 0.078 2.17 64476.47 29693.43

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0595 – Matemática aplicada 0.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0595 – Matemática aplicada 0.00 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0595 – Matemática aplicada 0.00 Básica
V04M186V01 Máster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración Vigo A0595 – Matemática aplicada 2.50 Adicional
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática Ourense A0595 – Matemática aplicada 3.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0595 – Matemática aplicada 10.00 Adicional
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 Vigo A0595 – Matemática aplicada 14.00 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0595 – Matemática aplicada 36.00 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0595 – Matemática aplicada 48.00 Básica
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial Vigo A0595 – Matemática aplicada 56.00 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0595 – Matemática aplicada 70.00 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0595 – Matemática aplicada 104.50 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0595 – Matemática aplicada 112.00 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0595 – Matemática aplicada 206.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0595 – Matemática aplicada 2094.04 Básica