Departamento T17 – Matemática aplicada II

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 985.310,66 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.02%
% do custo total do PDI: 1.2%
Ratio custo/docencia:1 1.17
Custo teórico:2 843.788,39 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Álvarez Vázquez, Lino José Catedrático/a de universidade A0596 Vigo 160 0 0.0 150.0 0.0 10.0 2033-2034
Area Carracedo, Iván Carlos Catedrático/a de universidade A0596 Ourense 160 122 46.5 15.0 0.0 -15.0 2041-2042
Bajo Palacio, Ignacio Profesor/a titular de universidade A0596 Vigo 160 30 31.0 113.8 0.0 -14.8 2035-2036
Calvo Ruibal, Natividad Profesor/a titular de universidade A0596 Vigo 240 72 0.0 204.8 0.0 -16.8 2037-2038
Cid Iglesias, María Begoña Profesor/a contratado/a doutor/a A0596 Ourense 240 49 16.0 186.0 0.0 9.0 2038-2039
Durany Castrillo, José Catedrático/a de universidade A0596 Vigo 160 20 65.3 46.4 34.0 -5.4 2025-2026
Faro Rivas, Emilio Profesor/a titular de universidade A0596 Vigo 230 0 115.5 137.5 0.0 -2.5 2023-2024
Fernández Manin, Generosa Profesor/a titular de universidade A0596 Vigo 240 70 31.0 160.0 52.0 -53.0 2033-2034
García Lomba, Guillermo Profesor/a titular de universidade A0596 Vigo 240 49 51.5 74.0 62.0 24.0 2035-2036
González Rodríguez, Ramón Catedrático/a de universidade A0596 Vigo 160 0 32.1 115.0 0.0 13.0 2035-2036
Liz Marzán, Eduardo Catedrático/a de universidade A0596 Vigo 160 32 30.0 100.0 0.0 -2.0 2036-2037
Martín Méndez, Alberto Lucio Profesor/a contratado/a doutor/a A0596 Vigo 240 0 0.0 240.4 0.0 19.6 2032-2033
Martínez Varela, Áurea María Profesor/a titular de universidade A0596 Vigo 160 0 0.0 150.0 0.0 10.0 2033-2034
Prieto Gómez, Cristina Magdalena Profesor/a titular de universidade A0596 Vigo 240 0 0.0 243.2 0.0 16.8 2031-2032

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
de Castro Vidal, Alberto Profesor/a asociado/a T3 A0596 Ourense 75 0 0.0 71.5 0.0 3.5

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T17-A0596-O Matemática aplicada ii -278.40 1 0.241 0.179 0.74 147645.77 198781.04
T17-A0596-V Matemática aplicada ii -33.67 0 0.782 1.016 1.30 837664.89 645007.35

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0596 – Matemática aplicada ii 48.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0596 – Matemática aplicada ii 70.00 Básica
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial Vigo A0596 – Matemática aplicada ii 100.00 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0596 – Matemática aplicada ii 194.00 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0596 – Matemática aplicada ii 231.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0596 – Matemática aplicada ii 249.50 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0596 – Matemática aplicada ii 559.64 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0596 – Matemática aplicada ii 884.00 Básica