Departamento X01 – Análise e intervención psicosocioeducativa

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.635.748,95 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.75%
% do custo total do PDI: 1.98%
Ratio custo/docencia:1 0.72
Custo teórico:2 2.269.073,18 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Aguiar Fernández, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0813 Ourense 240 45 0.0 178.0 27.0 -10.0 2046-2047
Braña Rey, Fatima Profesor/a contratado/a doutor/a A0030 Ourense 240 0 27.0 205.0 8.0 0.0 2037-2038
Carrera Fernández, María Victoria Profesor/a titular de universidade A0805 Ourense 200 25 77.5 1.0 33.0 64.0 2049-2050
Cid Fernández, Xosé Manuel Profesor/a titular de universidade A0805 Ourense 160 88 36.0 15.0 25.0 -4.0 2026-2027
Dapia Conde, María Dolores Profesor/a titular de universidade A0805 Ourense 160 0 35.6 125.0 12.0 -12.0 2035-2036
Domínguez Rubira, María Carmen Profesor/a titular de escola univer. A0740 Vigo 240 0 8.0 243.0 0.0 9.0 2036-2037
Failde Garrido, José María Profesor/a titular de universidade A0680 Ourense 160 37 71.0 92.0 12.0 -12.0 2035-2036
Fariña Rivera, Francisca Catedrático/a de universidade A0730 Pontevedra 160 65 48.9 38.0 17.0 -8.0 2031-2032
Fernández Simo, Jesús Deibe Profesor/a axudante doutor/a A0805 Ourense 240 0 106.0 115.0 20.0 -1.0 2048-2049
García Vázquez, Yolanda Profesor/a axudante doutor/a A0813 Ourense 240 0 27.0 205.0 20.0 -12.0 2036-2037
González Fernández, Antonio Profesor/a titular de universidade A0730 Ourense 200 0 99.0 160.0 0.0 -19.0 2025-2026
González Rodríguez, Rubén Profesor/a titular de universidade A0813 Ourense 240 0 86.0 153.5 11.0 -10.5 2051-2052
Isorna Folgar, Manuel Profesor/a axudante doutor/a A0680 Ourense 240 0 41.0 199.0 0.0 0.0 2039-2040
Lameiras Fernández, María Catedrático/a de universidade A0680 Ourense 160 0 64.8 95.5 10.0 -9.5 2033-2034
Martínez Román, Rosana Profesor/a axudante doutor/a A0805 Ourense 240 0 18.0 195.0 27.0 0.0 2059-2060
Méndez Fernández, Ana Belén Profesor/a titular de escola univer. A0813 Ourense 240 0 70.0 200.0 0.0 -10.0 2036-2037
Pérez Fabello, María José Profesor/a titular de universidade A0730 Pontevedra 160 0 50.5 132.0 0.0 -22.0 2032-2033
Rodríguez Castro, Yolanda Profesor/a titular de universidade A0680 Ourense 160 25 85.6 90.5 6.0 -6.5 2043-2044
Soto Carballo, Jorge Genaro Profesor/a contratado/a doutor/a A0805 Pontevedra 240 0 6.3 210.0 22.5 1.5 2036-2037
Vázquez Figueiredo, María José Profesor/a contratado/a doutor/a A0730 Ourense 240 0 72.0 162.5 27.0 -21.5 2044-2045
Verde Diego, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0813 Ourense 200 0 83.4 101.5 24.0 -8.5 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Barreiros de la Torre, Delmiro Profesor/a asociado/a T3 A0740 Ourense 150 0 0.0 150.0 14.0 -14.0
Brea Castro, Millán Profesor/a asociado/a T3 A0805 Ourense 150 0 18.0 126.0 0.0 6.0
Domínguez Alonso, José Profesor/a asociado/a T3 A0620 Ourense 180 0 15.0 157.5 5.0 2.5
Fernández González, María Reyes Profesor/a asociado/a T3 A0805 Ourense 180 0 6.0 146.0 28.0 0.0
Ferreiro González, María Isabel Profesor/a asociado/a T3 A0805 Pontevedra 150 0 2.0 138.0 7.5 2.5
González Barreiro, Alicia Profesor/a contratado/a de substitución A0805 Ourense 120 0 0.0 45.0 0.0 75.0
Martínez Rodríguez, María Profesor/a asociado/a T3 A0813 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Nieto Castro, María Belén Profesor/a asociado/a T3 A0813 Ourense 150 0 8.0 142.0 0.0 0.0
Nogueiras Mascareñas, Luis Miguel Profesor/a asociado/a T3 A0805 Ourense 180 0 0.0 179.0 0.0 1.0
Perdiz Álvarez, María Celsa Profesor/a asociado/a T3 A0813 Ourense 180 0 11.5 165.5 0.0 3.5
Pérez Enríquez, María Esther Profesor/a asociado/a T3 A0805 Ourense 180 0 24.0 110.5 0.0 45.5
Rodríguez Rivera, Paula Profesor/a contratado/a de substitución A0680 Ourense 90 0 6.0 76.5 0.0 7.5
Rolán González, Katia Profesor/a contratado/a de substitución A0620 Ourense 150 0 0.0 121.5 0.0 28.5
Salgado Rodríguez, Eva María Profesor/a asociado/a T3 A0813 Ourense 120 0 0.0 111.0 0.0 9.0
Sánchez Roura, María Begoña Profesor/a asociado/a T3 A0813 Ourense 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Seoane Pérez, Emilia Profesor/a asociado/a T3 A0805 Ourense 180 0 0.0 170.0 19.0 -9.0
Vázquez Pérez, Raquel Profesor/a asociado/a T3 A0813 Ourense 180 0 76.0 95.5 17.0 -8.5
Vázquez Vázquez, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0725 Ourense 180 0 0.0 150.0 0.0 30.0
de Jesús Rodríguez, María Elena Profesor/a asociado/a T3 A0740 Ourense 180 0 0.0 180.0 9.0 -9.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Blanco Pardo, Nazaret Contratado/a FPU A0805 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Riobóo Lois, Alexo Breogán Contratado/a FPU A0813 Ourense 60 0 8.0 0.0 0.0 52.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X01-A0805-O Teoría e historia da educación -1114.71 4 0.730 0.549 0.75 453176.76 602116.84
X01-A0813-O Traballo social e servicios sociais -843.76 3 0.747 0.469 0.63 387150.81 616138.74
X01-A0740-O Psicoloxía social -330.00 1 0.155 0.036 0.23 30065.54 127846.73
X01-A0805-P Teoría e historia da educación -300.11 1 0.154 0.081 0.53 66783.53 127021.91
X01-A0620-O Metodoloxía de ccas. do comportamento -279.00 1 0.124 0.036 0.29 29941.86 102277.38
X01-A0680-O Personalidade, eval.e trat. psicolóxicos -238.56 0 0.294 0.360 1.22 297141.22 242496.37
X01-A0730-O Psicoloxía básica -214.68 0 0.141 0.139 0.99 114960.74 116299.28
X01-A0725-O Psicobioloxía -150.00 0 0.066 0.020 0.30 16399.56 54437.96
X01-A0030-O Antropoloxía social -94.78 0 0.127 0.062 0.49 50988.51 104751.83
X01-A0740-V Psicoloxía social -36.00 0 0.106 0.050 0.47 41307.14 87430.66
X01-A0730-P Psicoloxía básica -34.94 0 0.107 0.179 1.67 147833.27 88255.48

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0730 – Psicoloxía básica 0.0 Básica
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo Pontevedra A0805 – Teoría e historia da educación 5.0 Adicional
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo Pontevedra A0730 – Psicoloxía básica 5.0 Adicional
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0620 – Metodoloxía de ccas. do comportamento 5.0 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0030 – Antropoloxía social 8.0 Adicional
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades Ourense A0813 – Traballo social e servicios sociais 17.0 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia Ourense A0805 – Teoría e historia da educación 17.5 Básica
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación Pontevedra A0805 – Teoría e historia da educación 17.5 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0740 – Psicoloxía social 23.0 Adicional
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación Ourense A0805 – Teoría e historia da educación 27.5 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0680 – Personalidade, eval.e trat. psicolóxicos 28.0 Adicional
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0805 – Teoría e historia da educación 35.0 Básica
V02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Servizos Vigo A0805 – Teoría e historia da educación 35.0 Básica
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Vigo A0805 – Teoría e historia da educación 35.0 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0813 – Traballo social e servicios sociais 38.0 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0730 – Psicoloxía básica 39.0 Adicional
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Vigo A0805 – Teoría e historia da educación 42.5 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0813 – Traballo social e servicios sociais 44.0 Adicional
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0620 – Metodoloxía de ccas. do comportamento 45.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0805 – Teoría e historia da educación 45.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0030 – Antropoloxía social 45.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0725 – Psicobioloxía 45.0 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0730 – Psicoloxía básica 48.0 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0805 – Teoría e historia da educación 49.0 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0680 – Personalidade, eval.e trat. psicolóxicos 52.5 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0030 – Antropoloxía social 52.5 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0730 – Psicoloxía básica 60.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0813 – Traballo social e servicios sociais 60.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0030 – Antropoloxía social 94.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0030 – Antropoloxía social 97.5 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0805 – Teoría e historia da educación 105.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0805 – Teoría e historia da educación 105.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0805 – Teoría e historia da educación 105.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0725 – Psicobioloxía 105.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0805 – Teoría e historia da educación 105.0 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0805 – Teoría e historia da educación 120.0 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0730 – Psicoloxía básica 132.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0740 – Psicoloxía social 150.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0730 – Psicoloxía básica 160.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0730 – Psicoloxía básica 162.5 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0740 – Psicoloxía social 180.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0620 – Metodoloxía de ccas. do comportamento 234.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0740 – Psicoloxía social 243.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0680 – Personalidade, eval.e trat. psicolóxicos 591.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0805 – Teoría e historia da educación 1318.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0813 – Traballo social e servicios sociais 1592.0 Básica