Departamento X02 – Dereito privado

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.650.677,48 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.39%
% do custo total do PDI: 2.0%
Ratio custo/docencia:1 0.84
Custo teórico:2 1.971.314,02 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Álvarez González, Susana Profesor/a titular de universidade A0381 Ourense 240 106 30.40 69.5 0.0 -5.5 2046-2047
Bonorino Ramírez, Pablo Raúl Catedrático/a de universidade A0381 Ourense 160 0 54.00 103.0 0.0 3.0 2037-2038
Bouza López, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade A0165 Vigo 240 0 32.00 90.0 24.0 4.0 2039-2040
Bravo Bosch, María José Profesor/a titular de universidade A0180 Vigo 200 150 19.00 0.0 0.0 0.0 2036-2037
Carballo Piñeiro, Laura Catedrático/a de universidade A0155 Ourense 160 110 25.00 26.5 3.0 -4.5 2040-2041
Costas Comesaña, Julio Catedrático/a de universidade A0165 Vigo 160 0 74.50 120.5 0.0 -34.5 2032-2033
Estévez Abeleira, Teresa Dolores Profesor/a axudante doutor/a A0130 Vigo 240 30 39.00 123.0 48.0 0.0 2034-2035
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio Catedrático/a de universidade A0165 Vigo 160 20 56.00 65.0 21.0 -2.0 2046-2047
Fuenteseca Degeneffe, Margarita Catedrático/a de universidade A0180 Vigo 160 0 6.00 111.0 0.0 43.0 2036-2037
Garriga Domínguez, Ana Profesor/a titular de universidade A0381 Ourense 240 100 17.40 82.5 0.0 0.5 2037-2038
Louredo Casado, Sara Profesor/a axudante doutor/a A0165 Vigo 240 0 15.00 207.0 20.0 -2.0 2060-2061
Mariño de Andrés, Ángel Manuel Profesor/a titular de escola univer. A0130 Vigo 240 0 46.00 167.0 46.0 1.0 2030-2031
Martínez Hens, Elena Profesor/a titular de universidade A0130 Vigo 240 49 26.00 154.0 32.0 -1.0 2035-2036
Michinel Álvarez, Miguel Ángel Catedrático/a de universidade A0155 Vigo 160 0 13.70 127.5 10.0 9.5 2037-2038
Noriega Rodríguez, Lidia Profesor/a titular de universidade A0130 Ourense 240 0 16.00 200.0 24.0 20.0 2042-2043
Pacho Blanco, Xosé Manuel Profesor/a axudante doutor/a A0381 Vigo 240 0 69.00 160.0 11.0 0.0 2044-2045
Suárez Blázquez, Guillermo Catedrático/a de universidade A0180 Ourense 160 0 30.00 120.0 0.0 10.0 2033-2034
Tato Plaza, Anxo Catedrático/a de universidade A0165 Vigo 240 0 50.00 121.0 0.0 9.0 2037-2038
Tobio Rivas, Ana María Catedrático/a de universidade A0165 Ourense 160 0 20.40 131.0 4.0 5.0 2030-2031
Torres Pérez, Francisco José Profesor/a titular de universidade A0165 Vigo 240 120 42.50 83.5 17.0 -22.5 2041-2042
Velázquez Pérez, Rafael Andrés Profesor/a contratado/a doutor/a A0155 Ourense 200 0 22.00 194.0 16.0 8.0 2040-2041
de los Ríos Sánchez, Juan Manuel Profesor/a titular de universidade A0165 Ourense 240 49 70.77 131.5 4.0 5.5 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Aldavero Mora, María de la Paz Profesor/a asociado/a T3 A0165 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Álvarez Pérez, Zoraida Profesor/a asociado/a T3 A0130 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Barreiro Morales, María Elisabet Profesor/a contratado/a de substitución A0180 Ourense 45 0 0.0 45.0 0.0 0.0
Buenosvinos González, Héctor Profesor/a asociado/a T3 A0165 Vigo 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Cadaya Vidal, Leopoldo José Profesor/a contratado/a de substitución A0381 Vigo 42 0 0.0 29.0 0.0 13.0
Costas Martínez, María del Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0165 Vigo 180 0 0.0 139.5 39.0 1.5
Couto Calviño, Roberto Profesor/a asociado/a T3 A0165 Ourense 150 0 4.0 142.0 4.0 0.0
D´Amorin Camba, Francisco Javier Profesor/a asociado/a T3 A0381 Vigo 180 0 5.0 175.0 0.0 0.0
Espinosa Casares, Raquel Profesor/a contratado/a de substitución A0130 Ourense 150 0 0.0 147.5 0.0 2.5
Feijóo Miranda, José Profesor/a asociado/a T3 A0381 Ourense 180 0 0.0 177.5 0.0 2.5
García Vidal, Javier Profesor/a asociado/a T3 A0155 Vigo 120 0 8.0 108.0 0.0 4.0
González Jerez, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0155 Ourense 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Meleiro Vázquez, Miguel Profesor/a asociado/a T3 A0130 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Menor Conde, Sara Profesor/a asociado/a T3 A0165 Ourense 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Montes Martínez, María Profesor/a asociado/a T3 A0165 Vigo 90 0 0.0 87.5 0.0 2.5
Picatoste Bobillo, Victoria Amalia Profesor/a asociado/a T3 A0165 Vigo 150 0 4.0 113.0 30.0 3.0
Regueira Núñez, Ernesto Profesor/a asociado/a T3 A0130 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Rodríguez Cid, Alejandro Profesor/a contratado/a de substitución A0130 Vigo 120 0 0.0 117.0 0.0 3.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X02-A0165-V Dereito mercantil -398.25 1 0.642 0.482 0.75 397672.31 529532.89
X02-A0130-O Dereito civil -394.25 1 0.256 0.099 0.39 81983.82 211153.30
X02-A0130-V Dereito civil -329.20 1 0.394 0.288 0.73 237701.70 324978.13
X02-A0165-O Dereito mercantil -306.69 1 0.248 0.199 0.80 164055.51 204554.76
X02-A0155-V Dereito internacional privado -287.60 1 0.139 0.106 0.76 87834.46 114649.64
X02-A0381-V Filosofía do dereito -149.30 0 0.165 0.133 0.81 109446.72 136094.90
X02-A0155-O Dereito internacional privado -143.10 0 0.195 0.166 0.85 136512.37 160839.43
X02-A0381-O Filosofía do dereito -71.88 0 0.199 0.250 1.26 206593.06 164138.70
X02-A0180-O Dereito romano -37.20 0 0.075 0.109 1.45 89581.90 61861.32
X02-A0180-V Dereito romano 58.52 0 0.077 0.169 2.19 139295.63 63510.95

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0381 – Filosofía do dereito 0.0 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0165 – Dereito mercantil 0.0 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0165 – Dereito mercantil 0.0 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0381 – Filosofía do dereito 0.0 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0130 – Dereito civil 0.0 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0130 – Dereito civil 0.0 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0155 – Dereito internacional privado 10.0 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0381 – Filosofía do dereito 11.0 Adicional
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0165 – Dereito mercantil 12.0 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0165 – Dereito mercantil 12.0 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0155 – Dereito internacional privado 19.0 Adicional
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0130 – Dereito civil 22.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0155 – Dereito internacional privado 22.5 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0165 – Dereito mercantil 24.0 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0130 – Dereito civil 24.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0155 – Dereito internacional privado 26.5 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0165 – Dereito mercantil 30.0 Adicional
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0130 – Dereito civil 32.5 Básica
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES Vigo A0165 – Dereito mercantil 39.0 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0165 – Dereito mercantil 40.0 Básica
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional Vigo A0165 – Dereito mercantil 46.0 Adicional
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0130 – Dereito civil 48.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0130 – Dereito civil 51.0 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0130 – Dereito civil 56.0 Adicional
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0180 – Dereito romano 66.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0165 – Dereito mercantil 93.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0381 – Filosofía do dereito 96.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0381 – Filosofía do dereito 97.5 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0381 – Filosofía do dereito 100.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0155 – Dereito internacional privado 100.0 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0165 – Dereito mercantil 105.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0180 – Dereito romano 111.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0381 – Filosofía do dereito 128.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0165 – Dereito mercantil 140.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0165 – Dereito mercantil 147.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0155 – Dereito internacional privado 157.5 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0165 – Dereito mercantil 166.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0381 – Filosofía do dereito 170.5 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0180 – Dereito romano 171.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0155 – Dereito internacional privado 198.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0381 – Filosofía do dereito 229.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0155 – Dereito internacional privado 229.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0130 – Dereito civil 264.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0165 – Dereito mercantil 374.5 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0165 – Dereito mercantil 401.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0165 – Dereito mercantil 415.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0130 – Dereito civil 480.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0130 – Dereito civil 531.0 Básica