Departamento X03 – Dereito público

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.841.601,68 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.86%
% do custo total do PDI: 2.23%
Ratio custo/docencia:1 0.78
Custo teórico:2 2.359.803,12 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Arias Martínez, María Antonia Profesor/a titular de universidade A0125 Vigo 160 50 29.00 45.00 24.0 12.00 2036-2037
Burgin Piñeiro Oliveira, Annina Cristina Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0160 Vigo 240 0 41.50 140.25 0.0 -1.25 2047-2048
Bustillo Bolado, Roberto Orlando Catedrático/a de universidade A0125 Ourense 160 0 42.00 124.50 8.0 -14.50 2038-2039
Farto Piay, Tomás Profesor/a axudante doutor/a A0175 Vigo 240 0 81.00 122.00 40.0 -3.00 2047-2048
Fernández Acevedo, Rafael Profesor/a titular de universidade A0125 Vigo 160 0 29.00 108.00 12.0 11.00 2031-2032
Fernández Fustes, María Dolores Profesor/a titular de universidade A0175 Ourense 200 64 40.00 51.00 70.0 -25.00 2040-2041
García Gestoso, María Noemí Profesor/a contratado/a doutor/a A0135 Vigo 240 0 21.00 142.00 16.0 35.00 2032-2033
García Mosquera, Marta Profesor/a titular de universidade A0170 Vigo 200 0 61.00 18.00 120.0 61.00 2044-2045
González-Ares Fernández, José Agustín Profesor/a contratado/a doutor/a A0135 Ourense 230 0 4.00 247.00 0.0 -1.00 2025-2026
Grande Seara, Pablo Profesor/a titular de universidade A0175 Vigo 160 77 42.40 0.00 123.0 -2.00 2043-2044
Hernández Corchete, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade A0125 Vigo 240 0 37.00 139.00 12.0 12.00 2039-2040
Iglesias Canle, Inés Celia Catedrático/a de universidade A0175 Ourense 160 40 37.00 80.00 3.0 0.00 2039-2040
Martínez Táboas, María Teresa Profesor/a contratado/a doutor/a A0470 Vigo 240 32 27.00 177.00 10.0 14.00 2030-2031
Movilla Pateiro, Laura Profesor/a contratado/a doutor/a A0160 Ourense 240 45 42.00 136.50 5.0 11.50 2055-2056
Otero Otero, Blanca Profesor/a axudante doutor/a A0175 Vigo 240 0 32.20 183.00 22.0 3.00 2048-2049
Pillado González, Esther María Catedrático/a de universidade A0175 Vigo 160 120 20.00 0.00 18.0 2.00 2037-2038
Riquelme Vázquez, Pablo Profesor/a axudante doutor/a A0135 Vigo 240 45 49.25 235.05 4.0 -93.05 2059-2060
Rodríguez Vázquez, Virgilio Profesor/a titular de universidade A0170 Ourense 200 0 36.50 153.50 0.0 10.50 2047-2048
Rodríguez-Campos González, Sonia María Profesor/a titular de universidade A0125 Ourense 240 0 160.00 0.00 0.0 0.00 2039-2040
Salvador Gimeno, Santiago Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0125 Pontevedra 240 0 0.00 146.00 0.0 34.00 2059-2060
Sánchez Ramos, María Belén Profesor/a titular de universidade A0160 Ourense 240 45 52.00 133.00 8.0 2.00 2038-2039
Torres Cadavid, Natalia Profesor/a axudante doutor/a A0170 Ourense 240 0 37.00 25.00 24.0 154.00 2055-2056
Valcárcel Fernández, Patricia Catedrático/a de universidade A0125 Vigo 160 120 20.00 10.00 10.0 0.00 2044-2045
de Vicente Remesal, Javier Catedrático/a de universidade A0170 Vigo 160 0 13.00 104.00 43.0 0.00 2023-2024

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Abundancia Domínguez, José Profesor/a contratado/a de substitución A0135 Vigo 90 0 12.0 37.95 0.0 40.05
Alcaraz Salgado, María Hylma Profesor/a contratado/a de substitución A0135 Vigo 180 0 24.0 156.00 0.0 0.00
Arias Carral, Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0170 Ourense 180 0 0.0 180.00 0.0 0.00
Baz Lomba, Carla Profesor/a contratado/a de substitución A0160 Vigo 180 0 0.0 133.00 0.0 47.00
Cachaldora Calderón, Xosé Antón Profesor/a asociado/a T3 A0175 Vigo 150 0 2.0 148.00 0.0 0.00
Conde Fernández, Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0125 Ourense 90 0 0.0 89.00 0.0 1.00
Crespo Pérez, Manuel Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0125 Ourense 90 0 4.0 35.00 49.0 2.00
Espino Hernández, Luis Diego Profesor/a asociado/a T3 A0175 Vigo 90 0 11.0 45.00 30.0 4.00
García Gago, José Javier Profesor/a asociado/a T3 A0125 Ourense 120 0 0.0 120.00 0.0 0.00
Gómez Fernández, Diego Profesor/a asociado/a T3 A0125 Pontevedra 90 0 16.0 74.00 0.0 0.00
Gregores Villaverde, María José Profesor/a asociado/a T3 A0135 Vigo 180 0 0.0 180.00 0.0 0.00
Lago Calvo, Francisco José Profesor/a asociado/a T3 A0170 Vigo 180 0 0.0 180.00 0.0 0.00
Lareo Jiménez, Jacinto Profesor/a asociado/a T3 A0125 Vigo 120 0 8.0 113.00 0.0 -1.00
Martín Sevillano, Koldo Profesor/a contratado/a de substitución A0135 Vigo 180 0 2.0 152.00 0.0 26.00
Martínez García, Mirian Profesor/a asociado/a T3 A0175 Ourense 90 0 4.0 0.00 0.0 0.00
Miño López, Antonio Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0125 Pontevedra 120 0 0.0 106.00 14.0 0.00
Orban Moreno, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0125 Ourense 45 0 0.0 45.00 0.0 0.00
Otero Oitaven, Montserrat María Profesor/a asociado/a T3 A0125 Vigo 120 0 0.0 108.00 12.0 0.00
Pereira Garrido, María Teresa Profesor/a asociado/a T3 A0160 Vigo 180 0 0.0 179.00 0.0 1.00
Pintos Pérez, Jaime Antonio Profesor/a contratado/a de substitución A0135 Ourense 120 0 0.0 102.00 0.0 18.00
Ruiz Ceniceros, Mauricio Profesor/a asociado/a T3 A0125 Vigo 120 0 14.0 102.50 0.0 3.50
Sarabia García, María Jesús Profesor/a asociado/a T3 A0175 Vigo 90 0 7.0 67.00 16.0 0.00
Seco García, Natalia Profesor/a contratado/a de substitución A0160 Ourense 60 0 0.0 27.00 0.0 33.00
Teixeira Rodríguez, Xulio Profesor/a asociado/a T3 A0175 Vigo 90 0 5.0 85.00 0.0 0.00
Vázquez Iglesias, María Dolores Profesor/a asociado/a T3 A0170 Vigo 180 0 6.0 174.00 0.0 0.00
de Dios de Dios, José Ramón Profesor/a asociado/a T3 A0175 Ourense 90 0 4.0 0.00 0.0 0.00
de Leon Rey, David Profesor/a asociado/a T3 A0470 Ourense 75 0 0.0 69.00 0.0 6.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Gamallo Carballude, Paula Contratado/a predoutoral Xunta A0125 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Vilas Villamarín, Andrés Contratado/a predoutoral Uvigo A0135 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X03-A0170-OV Dereito penal -506.13 2 0.503 0.397 0.79 327530.39 414883.25
X03-A0175-OV Dereito procesual -493.28 2 0.596 0.618 1.04 510027.01 491591.28
X03-A0135-V Dereito constitucional -399.28 1 0.373 0.245 0.66 202107.36 307656.96
X03-A0160-OV Dereito internal.público e rela.internac -278.13 1 0.388 0.184 0.47 151478.24 320029.22
X03-A0135-O Dereito constitucional -195.20 0 0.182 0.106 0.58 87810.23 150116.80
X03-A0125-P Dereito administrativo -102.00 0 0.150 0.023 0.15 19133.90 123722.64
X03-A0470-O Historia do dereito e das institucións -69.00 0 0.030 0.017 0.57 13665.98 24744.53
X03-A0125-V Dereito administrativo -47.59 0 0.353 0.371 1.05 305664.22 291160.61
X03-A0470-V Historia do dereito e das institucións -5.45 0 0.082 0.067 0.82 55246.59 67635.04
X03-A0125-O Dereito administrativo 173.64 0 0.191 0.205 1.07 168937.76 157540.16
X03-A0135-P Dereito constitucional NaN 0 0.002 0.000 0.00 0.00 1649.64
X03-A0145-V Dereito eclesiástico e do estado NaN 0 0.000 0.000 NaN 0.00 0.00
X03-A0170-P Dereito penal NaN 0 0.011 0.000 0.00 0.00 9072.99

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0470 – Historia do dereito e das institucións 0.00 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0470 – Historia do dereito e das institucións 0.00 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0175 – Dereito procesual 0.00 Básica
O03M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Ourense Ourense A0125 – Dereito administrativo 0.00 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0170 – Dereito penal 0.00 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0175 – Dereito procesual 0.00 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0470 – Historia do dereito e das institucións 0.00 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0470 – Historia do dereito e das institucións 0.00 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0125 – Dereito administrativo 0.00 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0125 – Dereito administrativo 0.00 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0170 – Dereito penal 0.00 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0135 – Dereito constitucional 4.00 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0170 – Dereito penal 4.50 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga Vigo A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 5.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 6.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0170 – Dereito penal 6.00 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0135 – Dereito constitucional 8.00 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0135 – Dereito constitucional 8.00 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 8.00 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0470 – Historia do dereito e das institucións 10.00 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0125 – Dereito administrativo 12.00 Adicional
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0125 – Dereito administrativo 22.00 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0170 – Dereito penal 24.00 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0125 – Dereito administrativo 24.00 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0170 – Dereito penal 24.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0170 – Dereito penal 26.25 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0175 – Dereito procesual 26.25 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0125 – Dereito administrativo 30.00 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0135 – Dereito constitucional 32.50 Básica
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga Vigo A0125 – Dereito administrativo 35.00 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0170 – Dereito penal 48.00 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0125 – Dereito administrativo 48.00 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0170 – Dereito penal 50.00 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0175 – Dereito procesual 52.00 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0175 – Dereito procesual 56.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0470 – Historia do dereito e das institucións 66.00 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0470 – Historia do dereito e das institucións 69.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 78.75 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0175 – Dereito procesual 86.00 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0170 – Dereito penal 91.00 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0175 – Dereito procesual 102.00 Adicional
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0470 – Historia do dereito e das institucións 111.00 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0175 – Dereito procesual 112.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 130.00 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0135 – Dereito constitucional 147.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0170 – Dereito penal 166.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0125 – Dereito administrativo 166.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0175 – Dereito procesual 166.00 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0125 – Dereito administrativo 177.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 183.50 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0135 – Dereito constitucional 199.00 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 230.50 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0160 – Dereito internal.público e rela.internac 243.75 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0125 – Dereito administrativo 318.00 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0170 – Dereito penal 358.00 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0125 – Dereito administrativo 368.50 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0175 – Dereito procesual 373.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0170 – Dereito penal 374.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0125 – Dereito administrativo 383.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0135 – Dereito constitucional 383.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0175 – Dereito procesual 443.50 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0135 – Dereito constitucional 490.00 Básica