Departamento X04 – Didáctica, organización escolar e métodos de investigación

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.066.540,79 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.5%
% do custo total do PDI: 1.29%
Ratio custo/docencia:1 0.86
Custo teórico:2 1.233.102,29 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Ferreiro, Almudena Profesor/a contratado/a doutor/a A0215 Ourense 240 0 104.50 120.5 19.0 -3.5 2055-2056
Bernárdez Gómez, Abraham Profesor/a axudante doutor/a A0215 Pontevedra 240 0 0.00 240.0 0.0 0.0 2054-2055
Blanco Pesqueira, Antonia Catedrático/a de escola univer. A0215 Pontevedra 230 0 124.85 90.0 30.0 -4.0 2028-2029
Doval Ruiz, María Isabel Profesor/a titular de universidade A0215 Ourense 240 198 21.00 11.0 30.0 0.0 2041-2042
González Fontão, María del Pilar Profesor/a titular de universidade A0215 Ourense 240 0 72.00 188.0 9.0 -9.0 2031-2032
Martínez Figueira, María Esther Profesor/a titular de universidade A0215 Pontevedra 200 43 39.80 128.0 21.0 -31.0 2049-2050
Parrilla Latas, María Angeles Pilar Catedrático/a de universidade A0215 Pontevedra 160 30 94.95 50.0 6.0 -20.0 2028-2029
Pino Juste, Margarita Rosa Catedrático/a de universidade A0215 Pontevedra 160 48 56.00 15.0 45.0 -4.0 2033-2034
Raposo Rivas, Manuela Profesor/a titular de universidade A0215 Ourense 160 80 36.00 27.8 30.0 -13.8 2039-2040
Ricoy Lorenzo, María Carmen Profesor/a titular de universidade A0215 Ourense 160 0 95.00 35.0 42.0 -12.0 2031-2032
Sánchez Martínez, María Cristina Profesor/a axudante doutor/a A0215 Pontevedra 240 0 22.50 185.0 39.5 -6.5 2059-2060
Sierra Martínez, Silvia Profesor/a axudante doutor/a A0625 Ourense 240 0 68.60 118.5 53.0 0.5 2054-2055
Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa Profesor/a contratado/a doutor/a A0215 Ourense 240 52 96.50 55.0 36.0 1.0 2048-2049

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Barreira Arias, Alberto José Profesor/a asociado/a T3 A0215 Ourense 150 19 33.5 67.5 30.00 0.50
Castro Pais, María Dolores Profesor/a asociado/a T3 A0625 Ourense 180 0 35.0 110.0 35.00 0.00
Cruz Muñoz, Santiago José Profesor/a asociado/a T3 A0215 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.00 0.00
Fernández Guerra, Ernesto Profesor/a asociado/a T3 A0215 Ourense 180 0 74.5 76.7 28.75 0.55
Fernández Rodicio, Clara Isabel Profesor/a asociado/a T3 A0215 Ourense 180 2 20.0 113.0 45.00 0.00
Fernández del Río, Ana Belén Profesor/a asociado/a T3 A0215 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.00 0.00
García Fuentes, Olalla Profesor/a contratado/a de substitución A0215 Ourense 150 0 8.0 149.0 0.00 -7.00
Gutierrez Manjón, Teresa de Jesús Profesor/a asociado/a T3 A0215 Pontevedra 150 0 5.0 105.0 46.50 -6.50
Lomba Portela, Lucía Profesor/a contratado/a de substitución A0215 Pontevedra 180 0 16.7 45.5 0.00 118.50
Malvar Méndez, María Laura Profesor/a asociado/a T3 A0215 Pontevedra 120 0 11.7 51.0 57.50 0.50
Martínez Carrera, Isabel Profesor/a contratado/a de substitución A0215 Ourense 180 0 0.0 175.0 0.00 5.00
Pato Rodríguez, Santiago Eduardo Profesor/a asociado/a T3 A0215 Ourense 120 0 0.0 120.0 0.00 0.00
Sarmiento Campos, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0215 Ourense 120 0 0.5 119.0 0.00 1.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Crestar Fariña, Irene Contratado/a FPI A0215 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Delgado Parada, Joséba Contratado/a FPU A0215 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Mulloni Martínez, Samantha Contratado/a FPU A0215 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X04-A0215-OP Didáctica e organización escolar -1510.13 6 1.362 1.173 0.86 967508.37 1123401.55
X04-A0625-O Métodos de inves.e diagnóst.en educación -39.30 0 0.124 0.120 0.97 99032.41 102277.38
X04-A0625-P Métodos de inves.e diagnóst.en educación NaN 0 0.009 0.000 0.00 0.00 7423.36

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 8.75 Básica
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación Ourense A0625 – Métodos de inves.e diagnóst.en educación 10.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0625 – Métodos de inves.e diagnóst.en educación 11.00 Básica
V02M066V07 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Primario e Secundario Vigo A0215 – Didáctica e organización escolar 15.00 Básica
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0215 – Didáctica e organización escolar 15.00 Adicional
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Vigo A0625 – Métodos de inves.e diagnóst.en educación 17.50 Básica
V02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Servizos Vigo A0625 – Métodos de inves.e diagnóst.en educación 17.50 Básica
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 20.00 Adicional
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación Pontevedra A0625 – Métodos de inves.e diagnóst.en educación 20.00 Básica
O05M053V01 Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 21.00 Adicional
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Vigo A0215 – Didáctica e organización escolar 22.50 Básica
V02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Servizos Vigo A0215 – Didáctica e organización escolar 22.50 Básica
O05M053V01 Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos Ourense A0625 – Métodos de inves.e diagnóst.en educación 23.00 Adicional
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo Pontevedra A0215 – Didáctica e organización escolar 30.00 Adicional
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Vigo A0215 – Didáctica e organización escolar 32.50 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 37.00 Adicional
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0215 – Didáctica e organización escolar 40.00 Básica
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 45.00 Básica
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 115.00 Básica
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación Pontevedra A0215 – Didáctica e organización escolar 153.50 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0625 – Métodos de inves.e diagnóst.en educación 238.50 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 442.50 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 468.50 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0215 – Didáctica e organización escolar 495.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0215 – Didáctica e organización escolar 547.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0215 – Didáctica e organización escolar 711.50 Básica