Departamento X05 – Didácticas especiais

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.943.363,06 Eu
% da docencia total da UVigo: 5.71%
% do custo total do PDI: 3.57%
Ratio custo/docencia:1 0.62
Custo teórico:2 4.709.708,42 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Agrelo Costas, María Eulalia Profesor/a contratado/a doutor/a A0195 Pontevedra 240 45 30.90 150.00 15.00 0.00 2043-2044
Alonso Fernández, Diego Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 0 38.50 186.50 15.00 0.50 2047-2048
Alvariñas Villaverde, Mirian Profesor/a contratado/a doutor/a A0187 Pontevedra 240 0 65.40 134.00 40.00 1.00 2042-2043
Ayan Pérez, Carlos Luis Catedrático/a de universidade A0245 Pontevedra 160 0 79.90 82.50 16.00 -17.50 2043-2044
Barcala Furelos, Roberto Jesús Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 160 0 80.00 42.50 105.00 -67.50 2046-2047
Blanco Sierra, Javier Profesor/a titular de universidade A0193 Ourense 230 25 46.00 192.50 0.00 -13.50 2024-2025
Cancela Carral, José María Catedrático/a de universidade A0245 Pontevedra 160 20 69.70 10.00 126.00 -65.00 2044-2045
Casal de la Fuente, Lucía Profesor/a axudante doutor/a A0189 Ourense 240 0 24.13 219.50 15.00 -18.50 2055-2056
Constenla Vega, Xose Profesor/a axudante doutor/a A0210 Ourense 240 0 66.50 176.00 27.50 -29.50 2049-2050
Díaz Pereira, María del Pino Profesor/a titular de universidade A0245 Ourense 160 32 73.50 146.00 16.00 -107.00 2037-2038
Domínguez Lloria, Sara Profesor/a axudante doutor/a A0189 Pontevedra 240 0 229.45 0.00 11.25 -0.25 2052-2053
Fernández Villarino, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 2 68.00 180.00 100.00 -110.00 2043-2044
Fuentes Cid, Sara Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0193 Ourense 240 0 0.00 172.50 0.00 7.50 2049-2050
García García, Óscar Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 100 42.00 48.00 112.50 -102.50 2043-2044
García Soidan, José Luis Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 0 33.40 142.50 71.00 -46.50 2028-2029
Gutierrez Sánchez, Águeda Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 0 45.10 67.50 0.00 87.50 2041-2042
Gutierrez Santiago, Alfonso Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 0 40.30 153.00 7.50 -0.50 2042-2043
Lago Peñas, Carlos Catedrático/a de universidade A0245 Pontevedra 160 0 74.00 90.50 10.00 -14.50 2043-2044
Lorenzo Rial, María Asunción Profesor/a axudante doutor/a A0205 Pontevedra 240 70 63.00 44.00 7.50 55.50 2058-2059
Martínez Lemos, Rodolfo Ivan Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 0 0.00 240.00 5.00 -5.00 2039-2040
Martínez Patiño, María José Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 160 0 53.90 108.60 0.00 -1.60 2030-2031
Míguez Álvarez, Carla María Profesor/a axudante doutor/a A0195 Ourense 240 0 15.00 236.00 0.00 -11.00 2061-2062
Mociño González, María Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0195 Ourense 200 77 64.00 168.50 14.00 -83.50 2043-2044
Paz García, María Begoña Profesor/a contratado/a doutor/a A0193 Pontevedra 240 49 47.30 147.00 15.00 2.00 2042-2043
Pazos Couto, José María Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 160 30 16.40 100.00 11.25 2.75 2043-2044
Pérez Rodríguez, Uxío Profesor/a titular de universidade A0205 Pontevedra 200 75 42.10 115.50 9.50 -2.00 2046-2047
Prieto Lage, Iván Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 240 0 31.30 200.50 0.00 8.50 2051-2052
Rey Cao, Ana Isabel Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 160 0 22.50 134.50 7.50 -4.00 2044-2045
Rey Eiras, Ezequiel Profesor/a titular de universidade A0187 Pontevedra 200 45 108.95 54.50 64.50 -32.00 2051-2052
Romo Pérez, Vicente Profesor/a contratado/a doutor/a A0187 Pontevedra 160 85 57.80 0.00 74.00 -56.00 2027-2028
Serrano Gómez, Virginia Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 11.50 196.50 75.00 -42.50 2048-2049
Silva Piñeiro, Roberto Profesor/a axudante doutor/a A0187 Pontevedra 240 0 0.00 177.50 0.00 -35.50 2044-2045
Táboas Pais, María Inés Profesor/a contratado/a doutor/a A0187 Ourense 240 0 10.50 242.00 4.00 -16.00 2051-2052
Touriño González, Carlos Francisco Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 8.30 232.50 10.00 -10.50 2039-2040
Varela Casal, Cristina Profesor/a contratado/a doutor/a A0193 Pontevedra 240 47 62.87 99.50 32.00 -0.50 2043-2044
Varela Losada, María Mercedes Profesor/a titular de universidade A0205 Pontevedra 240 0 33.00 177.00 30.00 0.00 2046-2047
Varela Martínez, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 41.60 202.75 5.00 -8.75 2054-2055
Viaño Santasmarinas, Jorge Juan Profesor/a contratado/a doutor/a A0245 Pontevedra 240 0 14.50 254.00 0.00 -8.00 2045-2046
Vila Suarez, María Elena Profesor/a titular de universidade A0245 Pontevedra 200 25 93.50 82.50 15.00 -15.50 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
2023_24_Agarda2P4Anualpo_205 2023_24_Agarda2P4Anualpo_205, 2023_24_Agarda2P4Anualpo_205 Profesor/a contratado/a de substitución A0205 Pontevedra 43 0 0.00 28.00 0.0 15.00
Alonso Monteagudo, Julio Carlos Profesor/a asociado/a T3 A0189 Ourense 120 0 39.00 66.00 15.0 0.00
Álvarez Yates, Tania Elizabeth Profesor/a contratado/a de substitución A0245 Pontevedra 42 0 2.30 41.25 0.0 -1.25
Araújo Álvarez, Rocío Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 90 0 8.00 0.00 0.0 82.00
Blanco Pérez, Carla Profesor/a contratado/a de substitución A0205 Pontevedra 60 0 3.65 22.00 30.0 5.00
Boan Fernández, Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 150 0 0.00 150.00 0.0 0.00
Carballo Afonso, María Rocío Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 180 0 16.50 133.50 30.0 0.50
Carballo López, Javier Profesor/a contratado/a de substitución A0245 Pontevedra 44 0 0.00 0.00 0.0 0.00
Casal Moldes, Ángel Profesor/a contratado/a de substitución A0245 Pontevedra 43 0 0.00 60.00 0.0 -60.00
Costa Vázquez, Luis Profesor/a asociado/a T3 A0189 Pontevedra 180 0 49.10 110.90 20.0 0.10
Docampo Blanco, Pedro Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 120 0 0.00 92.00 0.0 28.00
Escudero Cid, Ricardo Profesor/a contratado/a de substitución A0205 Ourense 60 0 0.00 44.00 0.0 16.00
Ezquieta Llamas, Iciar Profesor/a asociado/a T3 A0193 Pontevedra 180 0 12.05 82.50 85.0 0.50
Fernandez Nuñez, Casimiro José Profesor/a asociado/a T3 A0210 Pontevedra 120 0 0.00 105.00 0.0 15.00
Fernández Rodríguez, Rosana Profesor/a contratado/a de substitución A0245 Pontevedra 90 0 0.00 90.00 0.0 0.00
Figueira Rodríguez, Alberto Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 180 39 0.00 141.00 0.0 0.00
Freire Maceiras, Rebeca María Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 120 0 0.00 120.00 0.0 0.00
García Fernández, Andrea Profesor/a asociado/a T3 A0189 Pontevedra 90 0 4.00 86.00 0.0 0.00
García Ordóñez, Enrique Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 180 0 25.00 154.50 0.0 0.50
García Pintos, Isidro Profesor/a asociado/a T3 A0189 Pontevedra 180 0 7.60 172.40 0.0 0.60
González Vázquez, Daniel Profesor/a asociado/a T3 A0205 Pontevedra 120 0 0.00 120.00 0.0 0.00
Gradín Carbajal, Cristian Enrique Profesor/a asociado/a T3 A0193 Pontevedra 120 0 5.00 76.00 40.0 -1.00
Grande Seara, Julio Profesor/a asociado/a T3 A0210 Ourense 120 0 0.00 105.00 0.0 15.00
Lago Filgueira, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 150 0 0.00 142.50 0.0 7.50
Martín Gulias, Néstor Profesor/a asociado/a T3 A0193 Ourense 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Martínez Barreiro, África Profesor/a asociado/a T3 A0193 Pontevedra 120 0 0.00 120.00 0.0 0.00
Moragón Arias, María Pilar Profesor/a asociado/a T3 A0210 Pontevedra 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Novo Carballal, Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 150 0 20.60 129.00 0.0 1.00
Pascual de Pedro, Jorge Profesor/a contratado/a de substitución A0205 Pontevedra 75 0 0.00 30.00 15.0 30.00
Peláez Torres, Marta Profesor/a asociado/a T3 A0195 Pontevedra 120 0 14.10 120.00 0.0 -14.00
Reguera López de la Osa, Xoana Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 120 0 4.00 120.00 0.0 -4.00
Rial Fernández, Ramón Benigno Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 90 0 0.60 89.40 0.0 0.60
Rodríguez Trigo, Francisco Luis Profesor/a contratado/a de substitución A0187 Pontevedra 60 0 0.00 44.25 0.0 0.75
Sánchez Sánchez, David Ernesto Profesor/a asociado/a T3 A0210 Pontevedra 45 0 0.00 45.00 0.0 0.00
Sanmartin Montes, Marcos Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 90 0 0.00 54.50 0.0 35.50
Silva Alonso, Telmo Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 180 0 1.80 177.50 0.0 1.50
Tenreiro Varela, Pablo Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 45 0 0.00 45.00 0.0 0.00
Vázquez Dorrio, Angel Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Vázquez Rodríguez, Sara Profesor/a asociado/a T3 A0195 Ourense 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00
Vázquez Sánchez, Rubén Profesor/a contratado/a de substitución A0189 Pontevedra 180 0 0.00 159.00 0.0 21.00
Vicente Vila, Pedro Profesor/a asociado/a T3 A0187 Pontevedra 75 0 28.00 17.00 30.0 0.00
Yebra Ferro, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0205 Ourense 120 0 9.00 75.00 30.0 6.00
Zarzosa Alonso, Fernando Profesor/a asociado/a T3 A0245 Pontevedra 180 0 0.00 180.00 0.0 0.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Argibay González, Juan Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo A0245 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Castiñeira Rodríguez, Nuria Contratado/a predoutoral Uvigo A0205 Pontevedra 60 0 6.0 0.0 0.0 54.0
López Barreiro, Juan Contratado/a predoutoral Xunta A0245 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Sánchez Lastra, Miguel Adriano Investigador/a Programa Margarita Salas A0245 Pontevedra 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Vázquez Estévez, Christopher Contratado/a predoutoral Uvigo A0245 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X05-A0245-P Educación física e deportiva -1918.96 7 2.249 1.491 0.66 1229955.92 1855014.75
X05-A0205-O Didáctica das ciencias experimentais -629.00 2 0.275 0.073 0.27 60034.04 226824.84
X05-A0193-P Didáctica da expresión plástica -548.27 2 0.401 0.169 0.42 139299.74 330751.85
X05-A0189-P Didáctica da expresión musical -399.86 1 0.298 0.175 0.59 144208.83 245795.64
X05-A0187-P Didáctica da expresión corporal -357.18 1 0.869 0.616 0.71 507832.12 716766.48
X05-A0210-P Didáctica das ciencias sociais -330.00 1 0.144 0.043 0.30 35533.46 118773.73
X05-A0193-O Didáctica da expresión plástica -259.70 1 0.188 0.090 0.48 74527.55 155065.71
X05-A0195-O Didáctica da lingua e a literatura -217.91 0 0.242 0.180 0.74 148709.56 199605.86
X05-A0205-P Didáctica das ciencias experimentais -202.72 0 0.331 0.305 0.92 251671.64 273014.62
X05-A0245-O Educación física e deportiva -195.82 0 0.129 0.072 0.56 59065.67 106401.47
X05-A0210-O Didáctica das ciencias sociais -172.40 0 0.160 0.110 0.69 90836.64 131970.81
X05-A0195-P Didáctica da lingua e a literatura -157.91 0 0.151 0.073 0.48 60385.57 124547.46
X05-A0187-O Didáctica da expresión corporal -71.86 0 0.142 0.059 0.42 48879.99 117124.10
X05-A0189-O Didáctica da expresión musical -52.00 0 0.131 0.112 0.85 92422.32 108051.10

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 0.00 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 0.00 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0187 – Didáctica da expresión corporal 4.00 Adicional
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 5.00 Adicional
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición Ourense A0245 – Educación física e deportiva 6.00 Adicional
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte Ourense A0187 – Didáctica da expresión corporal 10.00 Adicional
P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo Pontevedra A0189 – Didáctica da expresión musical 10.00 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0189 – Didáctica da expresión musical 10.00 Adicional
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0195 – Didáctica da lingua e a literatura 15.00 Adicional
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 15.00 Adicional
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0245 – Educación física e deportiva 20.00 Adicional
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0195 – Didáctica da lingua e a literatura 28.00 Adicional
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 30.00 Adicional
P02M066V03 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación Física Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 30.00 Básica
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 32.00 Adicional
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte Ourense A0245 – Educación física e deportiva 33.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia Ourense A0210 – Didáctica das ciencias sociais 40.00 Básica
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0189 – Didáctica da expresión musical 41.25 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 45.00 Básica
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0205 – Didáctica das ciencias experimentais 47.00 Adicional
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 48.75 Adicional
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 52.50 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0205 – Didáctica das ciencias experimentais 60.00 Básica
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 70.00 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 90.00 Básica
P02M066V03 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación Física Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 100.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0195 – Didáctica da lingua e a literatura 105.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0245 – Educación física e deportiva 112.50 Básica
V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química Vigo A0205 – Didáctica das ciencias experimentais 120.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0245 – Educación física e deportiva 123.50 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 130.00 Básica
P02M163V01 Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 140.00 Adicional
P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 140.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0189 – Didáctica da expresión musical 142.50 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0187 – Didáctica da expresión corporal 142.50 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0189 – Didáctica da expresión musical 142.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0189 – Didáctica da expresión musical 146.50 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0210 – Didáctica das ciencias sociais 157.50 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 165.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0210 – Didáctica das ciencias sociais 165.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0210 – Didáctica das ciencias sociais 165.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0210 – Didáctica das ciencias sociais 168.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0187 – Didáctica da expresión corporal 169.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0193 – Didáctica da expresión plástica 195.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0195 – Didáctica da lingua e a literatura 205.50 Básica
P02M156V01 Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 221.00 Adicional
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 225.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0193 – Didáctica da expresión plástica 225.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0195 – Didáctica da lingua e a literatura 225.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0193 – Didáctica da expresión plástica 235.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0205 – Didáctica das ciencias experimentais 237.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0205 – Didáctica das ciencias experimentais 247.50 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 285.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 292.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0195 – Didáctica da lingua e a literatura 319.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0205 – Didáctica das ciencias experimentais 321.50 Básica
P02M156V01 Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 331.50 Adicional
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 386.25 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 447.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0205 – Didáctica das ciencias experimentais 472.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 472.50 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0189 – Didáctica da expresión musical 487.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0187 – Didáctica da expresión corporal 533.00 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0245 – Educación física e deportiva 3526.50 Básica