Departamento X06 – Economía aplicada

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.334.289,04 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.07%
% do custo total do PDI: 2.83%
Ratio custo/docencia:1 1.37
Custo teórico:2 1.709.846,86 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Villar, María Olga Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 20 24.75 120.0 0.00 -4.00 2035-2036
Álvarez García, María Begoña Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 160 32 106.00 106.0 0.00 16.00 2038-2039
Álvarez Villamarín, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 240 3 0.00 274.5 0.00 -17.50 2035-2036
Amigo Dobaño, Joséfina Lucy Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 240 45 82.00 52.0 35.00 26.00 2037-2038
Arias Moreira, José Carlos Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 230 0 6.00 140.0 0.00 14.00 2023-2024
Caballero Míguez, Gonzalo Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 160 0 170.00 0.0 0.00 150.00 2044-2045
Castro Fernández, Ana Esther Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 240 0 16.00 77.5 10.00 156.50 2036-2037
Chamorro Rivas, José María Profesor/a titular de universidade A0225 Pontevedra 240 0 15.00 246.0 0.00 -1.00 2038-2039
Fernandez-Jardón Fernandez, Carlos María Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 0 45.00 120.0 7.50 -12.50 2024-2025
Gago Rodríguez, Alberto Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 200 0 12.00 153.5 0.00 -5.50 2025-2026
Garza Gil, María Dolores Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 80 14.00 80.0 1.25 -15.25 2035-2036
González Cerdeira, Juliá Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 0 41.00 104.0 0.00 15.00 2036-2037
González Gómez, Manuel Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 160 0 26.50 140.0 0.00 -6.00 2035-2036
González Martínez, José Manuel Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 200 25 65.00 140.0 0.00 -30.00 2033-2034
Gradín Lago, Carlos Manuel Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 0 0.00 151.0 0.00 9.00 2038-2039
Iglesias Malvido, Carlos Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 240 24 46.00 231.0 0.00 -41.00 2036-2037
Labandeira Villot, Francisco Xavier Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 100 26.00 77.5 0.00 -43.50 2036-2037
Lago Peñas, Santiago Catedrático/a de universidade A0225 Ourense 160 30 9.00 144.0 5.00 -28.00 2041-2042
Miles Touya, Daniel Gustavo Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 160 0 6.00 77.5 0.00 76.50 2033-2034
Molina Abraldes, Antonio Profesor/a contratado/a doutor/a A0225 Ourense 240 0 30.00 233.0 0.00 -3.00 2040-2041
Otero Giráldez, María Soledad Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 160 0 0.00 164.0 0.00 -4.00 2036-2037
Padín Fabeiro, María Carmen Profesor/a contratado/a doutor/a A0225 Vigo 200 75 34.00 127.0 20.00 -16.00 2043-2044
Pintos Clapés, Juan Profesor/a contratado/a doutor/a A0225 Ourense 240 0 12.00 269.0 0.00 -21.00 2041-2042
Rodríguez Méndez, Miguel Enrique Catedrático/a de universidade A0225 Ourense 160 0 7.00 100.0 26.00 27.00 2042-2043
Rodríguez Míguez, Eva María Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 2 42.00 86.0 15.00 15.00 2036-2037
Simón Fernández, Xavier Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 0 37.50 0.0 0.00 123.00 2034-2035
Suris Regueiro, Juan Carlos Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 5 55.00 90.0 5.00 5.00 2032-2033
Teijeira Bautista, José Francisco Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 240 0 32.00 200.0 0.00 28.00 2034-2035
Vaquero García, Alberto Profesor/a titular de universidade A0225 Ourense 240 16 77.97 36.0 95.00 16.00 2038-2039
Vázquez Rodríguez, María Xosé Profesor/a titular de universidade A0225 Ourense 240 49 80.46 90.0 2.50 38.50 2041-2042
Verdugo Matés, María Victoria Profesor/a titular de universidade A0225 Vigo 240 0 0.00 70.0 0.00 60.00 2031-2032
del Río Otero, Coral Catedrático/a de universidade A0225 Vigo 160 36 23.00 100.0 7.50 -6.50 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Varela Lafuente, Manuel María Profesor/a emérito/a A0225 Vigo 0 0 7.0 0.0 1.25 -1.25
de Andrés Mosquera, Andrés Profesor/a contratado/a de substitución A0225 Pontevedra 180 0 0.0 177.0 0.00 3.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
García Lorenzo, Iria Investigador/a Programa Margarita Salas A0225 Vigo 45 0 0.0 45.0 0.0 0.0
Soto Oñate, David Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0225 Ourense 80 0 0.0 80.0 0.0 0.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X06-A0225-P Economía aplicada -258.90 1 0.205 0.092 0.45 76136.54 169087.61
X06-A0225-V Economía aplicada 77.76 0 1.435 2.232 1.56 1841098.37 1183613.24
X06-A0225-O Economía aplicada 274.58 0 0.433 0.506 1.17 417054.14 357146.01

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0225 – Economía aplicada 0.0 Adicional
V03M168V11 Máster Universitario en Finanzas Vigo A0225 – Economía aplicada 0.0 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0225 – Economía aplicada 8.0 Adicional
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte Ourense A0225 – Economía aplicada 10.0 Adicional
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades Ourense A0225 – Economía aplicada 20.0 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0225 – Economía aplicada 28.0 Básica
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades Ourense A0225 – Economía aplicada 35.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0225 – Economía aplicada 52.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0225 – Economía aplicada 52.5 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0225 – Economía aplicada 53.0 Adicional
V03M177V01 Máster Universitario en Economía Vigo A0225 – Economía aplicada 60.0 Adicional
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral Vigo A0225 – Economía aplicada 60.0 Adicional
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0225 – Economía aplicada 69.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0225 – Economía aplicada 135.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0225 – Economía aplicada 150.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0225 – Economía aplicada 177.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0225 – Economía aplicada 287.5 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0225 – Economía aplicada 300.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0225 – Economía aplicada 318.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0225 – Economía aplicada 640.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0225 – Economía aplicada 987.5 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0225 – Economía aplicada 1292.5 Básica