Departamento X07 – Economía financeira e contabilidade

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.688.416,72 Eu
% da docencia total da UVigo: 3.49%
% do custo total do PDI: 2.05%
Ratio custo/docencia:1 0.59
Custo teórico:2 2.876.138,92 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Barajas Alonso, Ángel Antonio Profesor/a titular de universidade A0230 Ourense 160 0 17.50 222.5 0.00 0.50 2034-2035
Buch Gómez, Enrique Juan Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 200 0 2.00 200.0 0.00 -2.00 2024-2025
Cabaleiro Casal, María José Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 240 24 35.00 239.5 0.00 -38.50 2037-2038
Cabaleiro Casal, Roberto Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 200 0 14.00 191.0 0.00 -5.00 2039-2040
Cibrán Ferraz, María Pilar Catedrático/a de universidade A0230 Vigo 230 0 29.00 220.0 0.00 1.00 2025-2026
Crespo Domínguez, Miguel Ángel Catedrático/a de universidade A0230 Vigo 230 0 16.00 227.0 6.00 1.00 2025-2026
Diéguez Ferreiro, Ricardo Miguel Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 230 0 6.00 245.0 0.00 -1.00 2026-2027
Docampo Barrueco, José María Profesor/a titular de escola univer. A0230 Vigo 230 0 10.25 240.0 0.00 0.00 2029-2030
Docampo Parente, Jerónimo Profesor/a titular de escola univer. A0230 Ourense 240 32 12.00 216.0 0.00 0.00 2032-2033
Gallego Rodríguez, María Elena Profesor/a titular de universidade A0230 Ourense 240 0 38.61 221.0 22.00 -21.00 2040-2041
González Sánchez, María Beatriz Profesor/a titular de universidade A0230 Ourense 240 45 108.46 85.5 0.00 1.50 2037-2038
Huarte Galbán, Cecilio Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 230 0 0.00 248.5 0.00 1.50 2029-2030
Lago Velando, Ángeles Profesor/a titular de escola univer. A0230 Vigo 240 0 11.00 247.0 0.00 2.00 2034-2035
López Pérez, Sugey de Jesús Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0230 Vigo 240 0 0.00 180.0 0.00 0.00 2054-2055
López-Valeiras Sampedro, Ernesto Profesor/a titular de universidade A0230 Ourense 160 3 60.01 90.0 0.00 7.00 2046-2047
Mareque Álvarez-Santullano, María Mercedes Profesor/a titular de universidade A0230 Ourense 240 30 8.00 202.0 5.00 -5.00 2040-2041
Martín-Casal García, José Antonio Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 230 0 11.00 93.0 3.00 143.00 2027-2028
Martínez Cobas, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 240 3 64.00 180.5 15.00 -2.50 2038-2039
Martínez Salgueiro, Andrea Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0230 Vigo 240 0 0.00 178.5 0.00 1.50 2062-2063
Muñoz Dueñas, María del Pilar Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 240 0 115.00 125.0 20.00 0.00 2037-2038
Orge Míguez, José Carlos Profesor/a titular de escola univer. A0230 Vigo 240 49 29.50 202.0 0.00 -20.00 2038-2039
Pérez Vas, Raisa Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0230 Vigo 240 28 21.50 180.0 0.00 -49.00 2063-2064
Rivero Fernández, María Dolores Profesor/a titular de universidade A0230 Ourense 230 22 46.67 180.5 14.00 -12.50 2029-2030
Rodríguez Parada, Sonia Margarita Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 240 0 30.00 232.5 25.00 -27.50 2035-2036
Rodríguez de Prado, Francisco Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 240 0 74.25 185.0 8.50 -7.50 2037-2038
Ruiz Blanco, María Silvia Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 200 0 25.30 175.0 0.00 0.00 2035-2036
Sáez Ocejo, José Luis Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 240 3 6.00 223.0 61.75 -33.75 2031-2032
Sánchez Fernández, Patricio Profesor/a titular de universidade A0230 Ourense 240 10 70.00 140.0 114.00 -94.00 2042-2043
Shakina, Elena Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0230 Vigo 240 19 0.00 171.0 0.00 -10.00 2050-2051
Vila Biglieri, Jorge Eduardo Profesor/a titular de universidade A0230 Vigo 240 49 53.25 149.0 0.00 9.00 2033-2034
Villanueva Villar, Mónica Profesor/a contratado/a doutor/a A0230 Ourense 240 97 11.00 120.5 27.50 -16.00 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Bazarra Agulla, Xoan Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0230 Ourense 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Bouzas Arufe, Javier Profesor/a contratado/a de substitución A0230 Vigo 120 0 0.0 28.0 0.0 92.0
Cuñarro López, María Teresa Profesor/a asociado/a T3 A0230 Ourense 75 0 0.0 69.0 0.0 6.0
Fernández Fernández, José Manuel Profesor/a contratado/a de substitución A0230 Vigo 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Legaspi Díaz, Mónica Profesor/a asociado/a T3 A0230 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Regueiro Vázquez, Juan José Profesor/a asociado/a T3 A0230 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rey Ortiz, Pedro Pablo Profesor/a contratado/a de substitución A0230 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rodríguez de Jesús, Víctor Manuel Profesor/a contratado/a de substitución A0230 Pontevedra 180 0 0.0 170.0 0.0 10.0
San Martín Campos, Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0230 Vigo 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Trigás Santana, Iván Profesor/a contratado/a de substitución A0230 Ourense 150 0 0.0 132.0 0.0 18.0
del Olmo Casalderrey, Jaime Profesor/a asociado/a T3 A0230 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X07-A0230-V Economía financeira e contabilidade -1336.68 5 2.323 1.340 0.58 1104893.81 1916051.25
X07-A0230-O Economía financeira e contabilidade -799.17 3 1.076 0.688 0.64 567271.76 887503.72
X07-A0230-P Economía financeira e contabilidade -202.00 0 0.088 0.020 0.23 16251.14 72583.95

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 0.00 Adicional
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 10.00 Adicional
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 20.00 Adicional
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 25.00 Adicional
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 33.00 Adicional
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 37.00 Adicional
V03M168V11 Máster Universitario en Finanzas Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 49.25 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 52.50 Básica
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 65.00 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 69.00 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 111.00 Básica
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 117.50 Adicional
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0230 – Economía financeira e contabilidade 202.00 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 243.00 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 300.00 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 352.50 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 722.50 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 974.00 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0230 – Economía financeira e contabilidade 1767.50 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0230 – Economía financeira e contabilidade 2817.50 Básica