Departamento X08 – Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.485.548,25 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.61%
% do custo total do PDI: 1.8%
Ratio custo/docencia:1 1.12
Custo teórico:2 1.331.255,57 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Carrera, Jaime Catedrático/a de universidade A0415 Vigo 160 0 18.00 115.0 0.0 27.0 2038-2039
Álvarez Díaz, Marcos Catedrático/a de universidade A0415 Ourense 160 20 70.45 78.0 0.0 -8.0 2044-2045
Castro Rodríguez, Fidel Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 32 14.00 170.0 4.5 39.5 2035-2036
Da-Rocha Álvarez, José María Catedrático/a de universidade A0415 Vigo 160 0 12.00 120.0 0.0 28.0 2032-2033
Díaz Vázquez, Raquel Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 18.00 161.5 0.0 80.5 2037-2038
Falagán Mota, Jorge Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 30.00 192.5 0.0 37.5 2031-2032
Fernández Vázquez, María Teresa Profesor/a titular de universidade A0480 Ourense 230 0 0.00 140.0 0.0 120.0 2030-2031
Ferrero Martínez, María Dolores Profesor/a contratado/a doutor/a A0415 Vigo 240 32 12.00 141.0 0.0 75.0 2036-2037
Freire Serén, María Jesús Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 14.00 246.0 0.0 0.0 2038-2039
Giménez Fernández, Eduardo Luis Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 22 44.50 53.0 29.0 12.0 2036-2037
González Savignat, María del Mar Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 49 1.00 138.5 0.0 71.5 2037-2038
Lorenzo Alonso, Pedro Profesor/a titular de escola univer. A0415 Vigo 240 0 24.00 163.0 0.0 73.0 2035-2036
Losada Álvarez, Abel Fermín Profesor/a titular de universidade A0480 Vigo 240 0 0.00 130.0 0.0 130.0 2033-2034
Loveira Pazo, Rosa María Profesor/a contratado/a doutor/a A0415 Vigo 240 0 14.00 161.5 0.0 84.5 2043-2044
Manzano González, Baltasar Catedrático/a de universidade A0415 Vigo 160 0 12.00 115.0 5.0 28.0 2034-2035
Marra Dominguez, Ángeles Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 240 0 54.00 160.5 0.0 45.5 2035-2036
Martín Moreno, José María Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 0 10.00 100.0 30.0 20.0 2036-2037
Martínez Domínguez, María Blanca Profesor/a titular de universidade A0480 Vigo 230 0 6.00 200.0 0.0 44.0 2028-2029
Montero Muñoz, María Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 40 20.00 81.0 0.0 19.0 2033-2034
Pazó Martínez, María Consuelo Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 200 0 7.00 157.0 0.0 36.0 2033-2034
Vallejo Pousada, Rafael Catedrático/a de universidade A0480 Vigo 160 0 6.00 120.0 0.0 34.0 2029-2030
Vázquez Barquero, José Ángel Profesor/a titular de escola univer. A0415 Ourense 230 0 0.00 247.5 0.0 2.5 2029-2030
de Miguel Palacios, Carlos Juan Profesor/a titular de universidade A0415 Vigo 160 0 22.00 114.0 0.0 24.0 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Díaz Barreiros, Susana Profesor/a contratado/a de substitución A0415 Ourense 90 0 0.0 81.5 0.0 8.5
Pereira Lorenzo, Nemesio Profesor/a asociado/a T3 A0415 Ourense 180 6 1.5 172.5 0.0 0.5

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X08-A0415-O Fundamentos da análise económica -279.17 1 0.280 0.171 0.61 141032.88 230948.92
X08-A0480-O Historia e institucións económicas 87.99 0 0.061 0.068 1.11 55839.83 50313.87
X08-A0415-V Fundamentos da análise económica 298.96 0 1.076 1.318 1.22 1087256.28 887503.72
X08-A0480-V Historia e institucións económicas 401.92 0 0.197 0.244 1.24 201419.26 162489.06

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 0.0 Adicional
V03M177V01 Máster Universitario en Economía Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 68.5 Adicional
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 96.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0415 – Fundamentos da análise económica 105.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0480 – Historia e institucións económicas 140.0 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0480 – Historia e institucións económicas 140.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 162.5 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0415 – Fundamentos da análise económica 172.5 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 207.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 284.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0480 – Historia e institucións económicas 310.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0415 – Fundamentos da análise económica 362.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 625.0 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0415 – Fundamentos da análise económica 1015.0 Básica