Departamento X10 – Psicoloxía evolutiva e comunicación

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.009.620,44 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.71%
% do custo total do PDI: 1.22%
Ratio custo/docencia:1 0.72
Custo teórico:2 1.408.788,44 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alfonso Gil, Sonia Profesor/a contratado/a doutor/a A0735 Ourense 240 0 53.00 130.0 80.00 -23.00 2048-2049
Ares Ferreirós, Martina Profesor/a axudante doutor/a A0735 Pontevedra 240 0 57.40 120.0 66.50 -3.50 2056-2057
Conde Rodríguez, María Ángeles Profesor/a titular de universidade A0735 Ourense 240 45 95.00 70.0 38.25 -8.25 2030-2031
Domínguez Quintas, Susana Elisa Profesor/a contratado/a doutor/a A0675 Pontevedra 240 0 67.00 150.0 8.00 15.00 2040-2041
Dosil Díaz, Joaquín Profesor/a contratado/a doutor/a A0735 Pontevedra 240 0 57.65 187.5 20.00 -4.50 2044-2045
Doval Avendaño, María Montserrat Profesor/a contratado/a doutor/a A0675 Pontevedra 240 0 19.00 225.0 0.00 -4.00 2033-2034
García González, Aurora Catedrático/a de universidade A0675 Pontevedra 160 0 80.00 61.0 0.00 19.00 2025-2026
García Señorán, María del Mar Profesor/a titular de universidade A0735 Ourense 200 25 97.50 25.0 74.50 -21.50 2034-2035
González González, Salvador Guillermo Profesor/a titular de universidade A0735 Pontevedra 240 0 120.90 67.5 114.50 -42.00 2033-2034
Iglesias Sarmiento, Valentín Profesor/a contratado/a doutor/a A0735 Ourense 240 30 54.50 146.0 30.00 -20.00 2038-2039
Martí Pellón, Daniel Francisco Profesor/a titular de universidade A0675 Pontevedra 230 0 54.00 200.0 8.00 -12.00 2029-2030
Rodríguez Enríquez, Mónica Profesor/a axudante doutor/a A0735 Ourense 240 0 4.00 221.5 20.00 -5.50 2058-2059
Román Portas, María Mercedes Profesor/a titular de universidade A0675 Pontevedra 160 20 76.00 64.0 0.00 0.00 2026-2027
Tellado González, Fernando Profesor/a titular de universidade A0735 Ourense 230 55 78.00 107.5 37.50 -18.00 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Alende Castro, Silvia Profesor/a asociado/a T3 A0675 Pontevedra 120 0 10.0 103.0 7.00 0.00
Diéguez Ruibal, José Luis Profesor/a asociado/a T3 A0735 Pontevedra 180 0 85.6 67.5 26.25 1.25
Domínguez Domínguez, Rubén Profesor/a asociado/a T3 A0735 Pontevedra 180 0 59.5 120.0 0.00 1.00
Gómez López, Concepción Profesor/a asociado/a T3 A0675 Pontevedra 120 0 3.0 101.0 0.00 16.00
Hernandez Rosell, Yariel Profesor/a contratado/a de substitución A0735 Pontevedra 120 0 0.0 105.0 0.00 5.00
Martínez Rodríguez, Beatriz Profesor/a contratado/a de substitución A0675 Pontevedra 45 0 6.0 0.0 0.00 0.00
Otero Rodríguez, Aroa Profesor/a contratado/a de substitución A0735 Pontevedra 180 0 2.9 180.0 0.00 -2.00
Pérez Pérez, Leire Profesor/a contratado/a de substitución A0735 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.00 0.00
Rodríguez Rodríguez, Juan Luis Profesor/a asociado/a T3 A0735 Ourense 180 0 42.5 127.5 36.00 -25.50
Sepúlveda Gradín, Juan Vicente Profesor/a asociado/a T3 A0735 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.00 0.00
Sueiro Domínguez, Encarnación Profesor/a asociado/a T3 A0735 Ourense 180 0 30.0 150.0 0.00 0.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X10-A0735-O Psicoloxía evolutiva e da educación -709.49 2 0.742 0.508 0.68 418626.31 612014.65
X10-A0735-P Psicoloxía evolutiva e da educación -639.54 2 0.529 0.305 0.58 251281.18 436328.50
X10-A0675-P Xornalismo -428.66 1 0.437 0.412 0.94 339712.96 360445.29

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P04G070V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0675 – Xornalismo 0.00 Básica
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 8.75 Básica
V02M066V07 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Primario e Secundario Vigo A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 17.00 Básica
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 22.50 Básica
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Vigo A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 22.50 Básica
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Vigo A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 22.50 Básica
P04M176V01 Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais Pontevedra A0675 – Xornalismo 23.00 Adicional
V02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Servizos Vigo A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 24.50 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 32.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 40.00 Básica
V02M066V08 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Formación e Orientación Laboral Vigo A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 60.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 60.00 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 90.00 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 97.50 Básica
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo Pontevedra A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 105.00 Adicional
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación Pontevedra A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 106.00 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 112.50 Básica
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 120.00 Básica
O05M053V01 Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 157.00 Adicional
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 315.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 374.00 Básica
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0675 – Xornalismo 400.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 510.00 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0675 – Xornalismo 576.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0735 – Psicoloxía evolutiva e da educación 776.00 Básica