Departamento X11 – Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.467.233,85 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.58%
% do custo total do PDI: 1.78%
Ratio custo/docencia:1 0.69
Custo teórico:2 2.124.730,10 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Álvarez García, David Profesor/a contratado/a doutor/a A0383 Ourense 200 0 20.0 195.0 0.0 -15.0 2042-2043
Briones Gamarra, Óscar Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 240 75 18.0 111.0 36.0 0.0 2043-2044
Cancela Outeda, Celso Profesor/a titular de universidade A0070 Pontevedra 200 0 37.2 138.0 24.0 1.0 2039-2040
Caruncho Michinel, María Cristina Catedrático/a de escola univer. A0383 Pontevedra 240 49 11.3 189.0 0.0 11.0 2033-2034
Casado Neira, David Profesor/a titular de universidade A0775 Ourense 160 20 53.0 71.0 8.0 8.0 2037-2038
Cordal Rodríguez, Constantino Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Ourense 240 0 0.0 236.0 24.0 0.0 2039-2040
Durán Vázquez, José Francisco Profesor/a titular de universidade A0775 Vigo 240 3 23.5 209.0 0.0 5.0 2034-2035
Fernández Álvarez, Antón Lois Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Ourense 240 30 36.0 194.0 0.0 0.0 2045-2046
Gómez Suárez, Águeda Profesor/a titular de universidade A0775 Ourense 200 135 19.2 97.5 9.0 -20.5 2041-2042
González Arribas, Brais Profesor/a axudante doutor/a A0375 Ourense 240 27 3.6 210.0 0.0 0.0 2049-2050
Lage Picos, Jesús Adolfo Profesor/a titular de universidade A0775 Pontevedra 240 0 11.0 245.0 0.0 4.0 2032-2033
López Mira, Álvaro Xosé Profesor/a titular de universidade A0070 Pontevedra 240 80 6.0 31.0 57.0 -4.0 2031-2032
López Viso, Mónica Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Ourense 240 32 26.0 140.5 60.0 1.5 2035-2036
Mahou Lago, Xosé María Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 200 75 54.0 80.0 34.0 -3.0 2042-2043
Martínez Arribas, Fernando Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0070 Pontevedra 240 0 0.0 180.0 0.0 0.0 2048-2049
Pérez Freire, Silvia Profesor/a axudante doutor/a A0775 Ourense 240 67 6.6 178.5 0.0 -11.5 2045-2046
Ricoy Casas, Rosa María Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 200 30 92.0 134.0 24.0 -40.0 2047-2048
Rubin Álvarez, Abraham Profesor/a axudante doutor/a A0375 Ourense 240 0 0.0 240.0 0.0 0.0 2048-2049
Saco Álvarez, Alberto Profesor/a titular de universidade A0775 Ourense 240 0 12.0 247.5 0.0 0.5 2034-2035
Torres Outón, Sara María Profesor/a axudante doutor/a A0775 Pontevedra 240 61 62.5 120.0 0.0 -3.0 2041-2042
Varela Álvarez, Enrique José Profesor/a contratado/a doutor/a A0070 Pontevedra 200 122 16.0 20.0 81.0 1.0 2038-2039
Vázquez Silva, Iria Profesor/a axudante doutor/a A0775 Ourense 240 0 10.5 229.5 0.0 0.5 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Alvarado Roales, David Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0070 Ourense 90 0 0.00 90.0 0.0 0.0
Armada Olleros, María del Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0375 Ourense 90 0 0.00 90.0 0.0 0.0
Canoura Leira, Victoria Profesor/a asociado/a T3 A0070 Pontevedra 180 0 0.00 180.0 0.0 0.0
Fernández Sainz, Ignacio Nicolás Profesor/a contratado/a de substitución A0070 Pontevedra 120 0 0.00 120.0 0.0 0.0
Fernández da Silva, Ángela Profesor/a contratado/a de substitución A0070 Pontevedra 120 0 0.00 120.0 0.0 0.0
González Cacheda, Bruno Profesor/a contratado/a de substitución A0070 Pontevedra 180 0 0.00 15.5 0.0 104.5
González de Rivera Outomuro, Javier Profesor/a contratado/a de substitución A0775 Ourense 90 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Lamas Valcarce, Guillén Profesor/a contratado/a de substitución A0775 Ourense 150 0 13.13 150.0 0.0 -13.0
López Carrasco Carrasco, Carlos Profesor/a contratado/a de substitución A0775 Ourense 75 0 0.00 69.0 0.0 6.0
Pérez Castreje, Manuel Joaquín Profesor/a contratado/a de substitución A0070 Pontevedra 90 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Rodríguez Fontenla, Elena Rosalía Profesor/a contratado/a de substitución A0070 Ourense 120 0 0.00 111.0 0.0 9.0
Romero Sobral, Virginia Profesor/a contratado/a de substitución A0070 Vigo 120 0 0.00 120.0 0.0 0.0
Traba Díaz, Amada Profesor/a asociado/a T3 A0775 Pontevedra 90 0 5.30 90.0 0.0 -5.0
Trabada Crende, José Elías Profesor/a asociado/a T3 A0775 Pontevedra 150 0 2.00 146.5 0.0 1.5

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X11-A0070-P Ciencia politica e da administración -691.02 2 0.893 0.479 0.54 395251.55 736562.10
X11-A0775-OPV Socioloxía -562.80 2 0.895 0.735 0.82 606276.47 738211.74
X11-A0070-O Ciencia politica e da administración -127.65 0 0.322 0.215 0.67 177602.80 265591.26
X11-A0070-V Ciencia politica e da administración -90.00 0 0.039 0.013 0.33 10834.60 32167.89
X11-A0375-OPV Filosofía -60.00 0 0.236 0.214 0.91 176898.31 194656.95
X11-A0383-O Filosofía moral -53.10 0 0.108 0.059 0.55 48859.47 89080.30
X11-A0383-P Filosofía moral -18.45 0 0.083 0.062 0.75 51510.65 68459.86

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0775 – Socioloxía 0.00 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0375 – Filosofía 0.00 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos Ourense A0775 – Socioloxía 9.00 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0775 – Socioloxía 16.00 Adicional
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0070 – Ciencia politica e da administración 24.00 Adicional
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0775 – Socioloxía 45.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0775 – Socioloxía 52.50 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0383 – Filosofía moral 52.50 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0383 – Filosofía moral 52.50 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0383 – Filosofía moral 52.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0383 – Filosofía moral 52.50 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0383 – Filosofía moral 54.00 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0775 – Socioloxía 60.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0775 – Socioloxía 60.00 Básica
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0775 – Socioloxía 75.00 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0070 – Ciencia politica e da administración 75.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0383 – Filosofía moral 82.50 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0383 – Filosofía moral 90.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0375 – Filosofía 90.00 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0070 – Ciencia politica e da administración 90.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0375 – Filosofía 105.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0375 – Filosofía 105.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0775 – Socioloxía 105.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0375 – Filosofía 105.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0070 – Ciencia politica e da administración 105.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0775 – Socioloxía 105.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0775 – Socioloxía 105.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0775 – Socioloxía 116.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0070 – Ciencia politica e da administración 131.25 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0375 – Filosofía 135.00 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social Ourense A0775 – Socioloxía 144.00 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0775 – Socioloxía 150.00 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0775 – Socioloxía 187.00 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0775 – Socioloxía 243.00 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0775 – Socioloxía 266.00 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0775 – Socioloxía 305.00 Básica
P04M125V11 Máster Universitario en Dirección pública e liderado institucional Pontevedra A0070 – Ciencia politica e da administración 316.00 Adicional
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0070 – Ciencia politica e da administración 475.00 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0070 – Ciencia politica e da administración 1648.00 Básica