Departamento X13 – Dereito público especial

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.265.951,23 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.79%
% do custo total do PDI: 1.54%
Ratio custo/docencia:1 0.86
Custo teórico:2 1.473.124,21 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Aneiros Pereira, Jaime Profesor/a titular de universidade A0150 Vigo 160 0 11.00 147.50 0.0 1.50 2044-2045
Barreiro Carril, María Cruz Profesor/a titular de universidade A0150 Vigo 200 0 35.75 157.00 8.0 0.00 2050-2051
Cabeza Pereiro, Jaime Catedrático/a de universidade A0140 Vigo 160 0 32.00 128.00 16.0 -16.00 2036-2037
Dozo Mougán, Irene Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0140 Vigo 240 0 0.00 165.50 0.0 14.50 2052-2053
Fernández Docampo, María Belén Profesor/a titular de universidade A0140 Vigo 160 62 20.00 63.00 17.0 38.00 2039-2040
Fernández López, Roberto Ignacio Catedrático/a de universidade A0150 Ourense 160 60 53.00 46.00 18.0 -17.00 2035-2036
Fernández Prieto, Marta Profesor/a titular de universidade A0140 Ourense 160 0 65.00 78.75 23.0 -6.75 2038-2039
Fernández Prol, Francisca Profesor/a titular de universidade A0140 Ourense 160 30 32.00 81.00 21.0 -4.00 2044-2045
García Freiría, Mónica Profesor/a axudante doutor/a A0150 Vigo 240 0 13.00 215.00 0.0 12.00 2053-2054
Megías Bas, Antonio Profesor/a axudante doutor/a A0140 Vigo 240 0 13.00 222.00 0.0 5.00 2056-2057
Muleiro Parada, Luis Miguel Profesor/a titular de universidade A0150 Vigo 160 30 31.75 87.00 8.0 4.00 2048-2049
Pazos Pérez, Alexandre Profesor/a titular de universidade A0140 Vigo 240 0 27.00 98.00 39.5 75.50 2048-2049
Pita Grandal, Ana María Catedrático/a de universidade A0150 Vigo 160 0 54.20 83.00 0.0 23.00 2023-2024
Rodríguez Losada, Soraya Profesor/a contratado/a doutor/a A0150 Pontevedra 160 30 72.75 0.00 0.0 88.00 2054-2055
Rodríguez Martín-Retortillo, Rosa María Profesor/a contratado/a doutor/a A0140 Vigo 240 0 60.00 0.00 0.0 180.00 2054-2055
Rodríguez Rodríguez, Emma Profesor/a titular de universidade A0140 Vigo 160 0 4.00 208.00 10.0 -22.00 2047-2048
Ruiz Hidalgo, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0150 Vigo 160 6 30.00 116.00 0.0 8.00 2040-2041
Siota Álvarez, Mónica Profesor/a titular de universidade A0150 Ourense 240 64 66.00 53.00 18.0 -1.00 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Airas Cotovad, Xurxo Anxo Profesor/a asociado/a T3 A0140 Vigo 120 0 4.0 116.00 4.0 -4.00
Castro Batán, María Jesús Profesor/a asociado/a T3 A0140 Ourense 150 0 0.0 145.50 0.0 4.50
Constenla Vega, Javier Profesor/a asociado/a T3 A0150 Pontevedra 180 0 0.0 180.00 0.0 0.00
Fernandez Fernandez, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0140 Vigo 60 0 2.0 0.00 0.0 0.00
Freire Gallego, Javier Profesor/a asociado/a T3 A0150 Ourense 90 0 0.0 90.00 0.0 0.00
González Gil, Eduardo Profesor/a asociado/a T3 A0140 Ourense 120 0 0.0 115.75 0.0 4.25
Leyenda Martínez, Luis Esteban Profesor/a asociado/a T3 A0140 Vigo 90 0 2.0 45.00 42.0 1.00
Martínez Fernández, Rafael Profesor/a asociado/a T3 A0140 Vigo 120 0 2.0 118.00 4.0 -4.00
Menéndez Fernández-Kelly, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0140 Vigo 60 0 0.0 0.00 0.0 0.00
Millán Cidón, José Ramón Profesor/a asociado/a T3 A0150 Vigo 75 0 0.0 75.00 0.0 0.00
Mosquera Pena, Juan Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0150 Pontevedra 120 0 0.0 120.00 0.0 0.00
Salgado Aboy, Miryan Profesor/a contratado/a de substitución A0140 Vigo 60 0 0.0 51.00 0.0 9.00
Soto López, Diana María Profesor/a asociado/a T3 A0150 Vigo 45 0 0.0 13.00 32.0 0.00
Vadillo Casero, Carlos César Profesor/a asociado/a T3 A0150 Vigo 90 0 0.0 90.00 0.0 0.00
Velasco Casal, María Isabel Profesor/a asociado/a T3 A0140 Vigo 60 0 18.0 42.00 0.0 0.00
de Cominges Cáceres, Javier Profesor/a asociado/a T3 A0140 Vigo 60 0 0.0 0.00 0.0 0.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X13-A0150-OPV Dereito financeiro e tributario -679.36 2 0.762 0.790 1.04 651566.04 628511.00
X13-A0140-OPV Dereito do traballo e da s. social -669.65 2 1.024 0.745 0.73 614385.20 844613.21

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 0.0 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0140 – Dereito do traballo e da s. social 0.0 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra Pontevedra A0150 – Dereito financeiro e tributario 0.0 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo Vigo A0150 – Dereito financeiro e tributario 0.0 Básica
O03M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Ourense Ourense A0150 – Dereito financeiro e tributario 0.0 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 8.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 14.0 Adicional
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0150 – Dereito financeiro e tributario 16.0 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0150 – Dereito financeiro e tributario 16.0 Básica
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga Vigo A0150 – Dereito financeiro e tributario 20.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0150 – Dereito financeiro e tributario 20.0 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra Pontevedra A0140 – Dereito do traballo e da s. social 26.0 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense Ourense A0140 – Dereito do traballo e da s. social 26.0 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0150 – Dereito financeiro e tributario 32.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0140 – Dereito do traballo e da s. social 32.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0140 – Dereito do traballo e da s. social 45.0 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 52.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0140 – Dereito do traballo e da s. social 52.5 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 93.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0150 – Dereito financeiro e tributario 93.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 100.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0140 – Dereito do traballo e da s. social 106.0 Básica
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 129.5 Adicional
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0150 – Dereito financeiro e tributario 166.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 198.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0150 – Dereito financeiro e tributario 205.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0140 – Dereito do traballo e da s. social 291.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito Ourense A0150 – Dereito financeiro e tributario 349.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0150 – Dereito financeiro e tributario 403.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0150 – Dereito financeiro e tributario 421.5 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0140 – Dereito do traballo e da s. social 1166.0 Básica