Departamento X14 – Comunicación audiovisual e publicidade

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.756.825,37 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.95%
% do custo total do PDI: 2.13%
Ratio custo/docencia:1 0.72
Custo teórico:2 2.430.737,43 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Abuín Penas, Javier Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 2.0 225.0 0.0 -12.0 2060-2061
Amorós Pons, Ana María Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 0 12.0 146.0 0.0 2.0 2033-2034
Baamonde Silva, Xosé Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 12.0 225.0 4.0 -1.0 2039-2040
Badenes Plá, Vicente Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 45 44.0 150.0 0.0 1.0 2043-2044
Corbacho Valencia, Juan Manuel Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 2 106.0 125.0 9.0 -2.0 2044-2045
Dafonte Gómez, Alberto Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 0 54.0 140.0 9.0 -3.0 2050-2051
Fernández Souto, Ana Belén Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 160 62 9.0 90.0 0.0 -1.0 2045-2046
García Crespo, Oswaldo Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 45 78.0 120.0 19.0 -22.0 2046-2047
García Mirón, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 45 108.0 75.0 24.0 -12.0 2053-2054
Legerén Lago, Beatriz Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 30 10.0 207.0 4.0 -11.0 2033-2034
Lens Leiva, Jorge Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 57.0 187.0 0.0 16.0 2036-2037
López de Aguileta Clemente, Carmen Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 30 68.0 132.0 8.0 2.0 2030-2031
Martínez Martínez, María Isabel Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 30 62.0 167.0 0.0 -19.0 2049-2050
Martínez Rolán, Luis Xabier Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 30 28.5 200.0 15.0 -33.0 2052-2053
Míguez González, María Isabel Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 160 0 37.0 150.0 8.0 5.0 2048-2049
Molares Cardoso, Julinda Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 90 4.0 150.0 30.0 -34.0 2046-2047
Pena Rodríguez, Alberto Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 160 0 15.0 0.0 0.0 0.0 2039-2040
Pérez Feijoo, Paulino Emilio Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 240 49 46.0 165.0 0.0 0.0 2038-2039
Puentes Rivera, Iván Profesor/a axudante doutor/a A0105 Pontevedra 240 0 18.0 222.0 8.0 -8.0 2049-2050
Ramahí García, Diana Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 0 40.0 200.0 13.0 -13.0 2054-2055
Rodríguez Fernández, Fortunato Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 230 0 34.0 286.0 2.0 -72.0 2027-2028
Rodríguez Martelo, Talia Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0105 Pontevedra 240 0 0.0 180.0 0.0 0.0 2052-2053
Ruas Araújo, José Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 85 14.0 105.0 0.0 -4.0 2039-2040
Torres Romay, Emma Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 240 120 30.5 80.0 16.0 -6.0 2047-2048
Valderrama Santomé, Mónica Profesor/a contratado/a doutor/a A0105 Pontevedra 200 152 18.0 30.0 4.0 -4.0 2044-2045
Vázquez Gestal, Montserrat María Profesor/a titular de universidade A0105 Pontevedra 200 0 40.0 150.0 0.0 10.0 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Álvarez Rodríguez, María Luz Profesor/a contratado/a de substitución A0105 Pontevedra 60 0 6.0 58.0 0.0 -4.0
Bastón Carballo, María Susana Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 17.0 163.0 0.0 0.0
Bellón Rey, Ledicia Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Fernández Abreu, Francisco Javier Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Fernández Fernández, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 30.0 147.0 0.0 3.0
Fernández Pérez, Rosa Mariana Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Fernández Santiago, Luis Emilio Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Fontenla Pedreira, Julia Profesor/a contratado/a de substitución A0105 Pontevedra 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Frade Fraga, Sergio Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 150 0 12.0 130.0 12.0 -4.0
Fraga Pérez, Andrés Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 17.0 118.0 45.0 0.0
García Pinal, Alfredo Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 4.0 176.0 0.0 0.0
López Fernández, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 12.0 165.0 0.0 3.0
Máiz Bar, Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 5.0 175.0 4.0 -4.0
Miragaya López, Laura María Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Pastoriza Cabaleiro, Margarita Profesor/a contratado/a de substitución A0105 Pontevedra 40 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pereiro Rodríguez-Lepina, Román Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Rodríguez Nieto, José Octavio Profesor/a asociado/a T3 A0105 Pontevedra 180 0 12.0 168.0 0.0 0.0
Sierra López, Rafael Profesor/a contratado/a de substitución A0105 Pontevedra 36 0 0.0 0.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X14-A0105-P Comunicación audiovisual e publicidade -2112.17 8 2.929 2.13 0.73 1756825.37 2415890.71
X14-A0105-V Comunicación audiovisual e publicidade NaN 0 0.018 0.00 0.00 0.00 14846.72

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P04G070V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 0.0 Básica
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 34.0 Adicional
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 42.0 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 90.0 Básica
P04M082V11 Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade Pontevedra A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 124.0 Adicional
P04M176V01 Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais Pontevedra A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 125.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 2543.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0105 – Comunicación audiovisual e publicidade 3775.0 Básica