Resumo do cadro global do PDI

Curso académico: 2023-24

Custo anual do PDI actual: 82.481.758,62 Eu
Novas prazas por folguras estruturais: 196

Situación actual en base á carga docente, á dedicación docente de todo o persoal e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPersoal por grupo e categoría (sen incluír prazas abertas)Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal por departamento e grupo (recontos)Persoal por departamento e grupo (porcentaxes)Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Asociados/as e investigadores/as por categoría e departamentoProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Xubilacións forzosas do persoal permanenteDéficits de docencia asignada vs. dedicaciónSituación das unidades docentes


Unidade docente Departamento – Área Campus Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C01-A0027-P Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Anatomía e embrioloxía humana Pontevedra 80.33 0 0.134% 0.169% 1.26 138981.89 110525.56
C01-A0050-V Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Bioloxía celular Vigo 41.00 0 0.246% 0.485% 1.97 399648.59 202905.13
C01-A0090-P Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Cirurxía Pontevedra -127.00 0 0.056% 0.017% 0.30 13665.98 46189.78
C01-A0410-P Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Fisioloxía Pontevedra -205.77 0 0.121% 0.1% 0.83 82126.38 99802.93
C01-A0410-V Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Fisioloxía Vigo 231.28 0 0.29% 0.786% 2.71 648310.16 239197.10
C01-A0413-P Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Fisioterapia Pontevedra -674.86 2 1.248% 0.986% 0.79 813539.96 1029372.35
C01-A0610-V Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Medicina Vigo -1452.00 6 0.636% 0.103% 0.16 84907.76 524583.98
C01-A0615-P Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Medicina preventiva e saúde pública Pontevedra 9.50 0 0.093% 0.065% 0.70 53276.67 76708.04
C01-A0630-O Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Microbioloxía Ourense 347.58 0 0.126% 0.22% 1.75 181433.90 103927.02
C01-A0630-V Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Microbioloxía Vigo -467.32 1 0.263% 0.231% 0.88 190216.08 216927.03
C01-A0660-V Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Parasitoloxía Vigo 111.14 0 0.079% 0.171% 2.16 140714.99 65160.59
C01-A0770-P Bioloxía funcional e ciencias da saúde – Radioloxía e medicina física Pontevedra -84.00 0 0.037% 0.011% 0.30 8955.82 30518.25
C02-A0063-O Bioloxía vexetal e ciencias do solo – Botánica Ourense -276.31 1 0.412% 0.426% 1.03 351315.25 339824.85
C02-A0063-V Bioloxía vexetal e ciencias do solo – Botánica Vigo -61.79 0 0.263% 0.334% 1.27 275846.92 216927.03
C02-A0240-O Bioloxía vexetal e ciencias do solo – Edafoloxía e química agrícola Ourense 15.74 0 0.348% 0.666% 1.91 549709.90 287036.52
C02-A0240-P Bioloxía vexetal e ciencias do solo – Edafoloxía e química agrícola Pontevedra 160.38 0 0.032% 0.072% 2.25 59168.87 26394.16
C02-A0240-V Bioloxía vexetal e ciencias do solo – Edafoloxía e química agrícola Vigo 136.16 0 0.062% 0.148% 2.39 122398.07 51138.69
C02-A0412-V Bioloxía vexetal e ciencias do solo – Fisioloxía vexetal Vigo 95.38 0 0.242% 0.827% 3.42 682335.16 199605.86
C03-A0060-V Bioquímica, xenética e inmunoloxía – Bioquímica e bioloxía molecular Vigo 81.94 0 0.339% 0.406% 1.20 334978.91 279613.16
C03-A0420-V Bioquímica, xenética e inmunoloxía – Xenética Vigo 796.92 0 0.534% 1.399% 2.62 1153528.96 440452.59
C03-A0566-V Bioquímica, xenética e inmunoloxía – Inmunoloxía Vigo 192.62 0 0.127% 0.306% 2.41 252343.86 104751.83
C04-A0220-O Ecoloxía e bioloxía animal – Ecoloxía Ourense -3.60 0 0.043% 0.064% 1.49 52979.63 35467.16
C04-A0220-P Ecoloxía e bioloxía animal – Ecoloxía Pontevedra 185.50 0 0.068% 0.205% 3.01 169398.59 56087.60
C04-A0220-V Ecoloxía e bioloxía animal – Ecoloxía Vigo 1094.73 0 0.534% 1.502% 2.81 1238811.80 440452.59
C04-A0819-O Ecoloxía e bioloxía animal – Zooloxía Ourense 76.00 0 0.043% 0.068% 1.58 55736.63 35467.16
C04-A0819-V Ecoloxía e bioloxía animal – Zooloxía Vigo 1354.14 0 0.451% 1.673% 3.71 1379756.40 371992.73
C05-A0265-O Estatística e investigación operativa – Estatística e investigación operativa Ourense -190.53 0 0.333% 0.221% 0.66 182652.76 274664.26
C05-A0265-P Estatística e investigación operativa – Estatística e investigación operativa Pontevedra -54.22 0 0.328% 0.238% 0.73 196602.76 270540.17
C05-A0265-V Estatística e investigación operativa – Estatística e investigación operativa Vigo -651.09 2 1.272% 1.285% 1.01 1059514.16 1049167.97
C06-A0005-O Matemáticas – Álxebra Ourense 27.00 0 0.093% 0.058% 0.62 47568.83 76708.04
C06-A0005-V Matemáticas – Álxebra Vigo -17.70 0 0.154% 0.153% 0.99 126505.55 127021.91
C06-A0015-O Matemáticas – Análise matemática Ourense -374.59 1 0.396% 0.272% 0.69 224354.34 326627.76
C06-A0015-V Matemáticas – Análise matemática Vigo -358.45 1 0.45% 0.393% 0.87 324135.98 371167.91
C06-A0200-OP Matemáticas – Didáctica da matemática Ourense-Pontevedra 69.81 0 0.387% 0.367% 0.95 302330.15 319204.41
C06-A0440-V Matemáticas – Xeometría e topoloxía Vigo 2.20 0 0.104% 0.072% 0.69 59168.87 85781.03
C07-A0640-O Química analítica e alimentaria – Nutrición e bromatoloxía Ourense 1588.32 0 0.486% 1.423% 2.93 1173582.33 400861.35
C07-A0750-O Química analítica e alimentaria – Química analítica Ourense -22.40 0 0.079% 0.078% 0.99 64007.63 65160.59
C07-A0750-V Química analítica e alimentaria – Química analítica Vigo 519.60 0 0.508% 0.86% 1.69 709322.28 419007.33
C09-A0760-V Química inorgánica – Química inorgánica Vigo 258.45 0 0.489% 1.096% 2.24 903739.13 403335.80
C10-A0280-V Xeociencias mariñas e ordenación do territorio – Estratigrafía Vigo 74.82 0 0.586% 1.085% 1.85 894982.60 483343.11
C10-A0427-O Xeociencias mariñas e ordenación do territorio – Xeodinámica externa Ourense -33.88 0 0.11% 0.131% 1.19 108250.93 90729.93
C10-A0427-V Xeociencias mariñas e ordenación do territorio – Xeodinámica externa Vigo 5.10 0 0.056% 0.078% 1.39 64007.63 46189.78
C11-A0755-O Química Física – Química física Ourense 153.72 0 0.208% 0.319% 1.53 263090.72 171562.06
C11-A0755-V Química Física – Química física Vigo 2124.97 0 0.916% 2.144% 2.34 1768423.53 755532.91
C12-A0765-O Química orgánica – Química orgánica Ourense 307.18 0 0.025% 0.126% 5.04 103774.31 20620.44
C12-A0765-V Química orgánica – Química orgánica Vigo 711.54 0 0.629% 1.466% 2.33 1208881.24 518810.26
H03-A0355-O Filoloxía galega e latina – Filoloxía latina Ourense 228.80 0 0.021% 0.063% 3.00 51814.35 17321.17
H03-A0355-V Filoloxía galega e latina – Filoloxía latina Vigo NaN 0 0.023% 0.0% 0.00 0.00 18970.80
H03-A0370-O Filoloxía galega e latina – Filoloxías galega e portuguesa Ourense -88.14 0 0.203% 0.139% 0.68 114964.85 167437.97
H03-A0370-P Filoloxía galega e latina – Filoloxías galega e portuguesa Pontevedra -105.22 0 0.204% 0.232% 1.14 191759.00 168262.79
H03-A0370-V Filoloxía galega e latina – Filoloxías galega e portuguesa Vigo -486.38 2 1.031% 0.864% 0.84 712582.75 850386.93
H04-A0320-O Filoloxía inglesa, francesa e alemá – Filoloxía alemana Ourense -247.90 1 0.109% 0.017% 0.16 13665.98 89905.12
H04-A0320-V Filoloxía inglesa, francesa e alemá – Filoloxía alemana Vigo -559.40 2 0.428% 0.302% 0.71 249073.00 353021.93
H04-A0335-O Filoloxía inglesa, francesa e alemá – Filoloxía francesa Ourense -120.50 0 0.154% 0.061% 0.40 50436.99 127021.91
H04-A0335-P Filoloxía inglesa, francesa e alemá – Filoloxía francesa Pontevedra 5.34 0 0.1% 0.063% 0.63 51973.47 82481.76
H04-A0335-V Filoloxía inglesa, francesa e alemá – Filoloxía francesa Vigo -390.20 1 0.575% 0.313% 0.54 258282.36 474270.11
H04-A0345-O Filoloxía inglesa, francesa e alemá – Filoloxía inglesa Ourense -263.84 1 0.411% 0.264% 0.64 218090.08 339000.03
H04-A0345-PV Filoloxía inglesa, francesa e alemá – Filoloxía inglesa Pontevedra-Vigo -1123.37 4 1.923% 1.729% 0.90 1426081.20 1586124.22
H05-A0010-O Historia, arte e xeografía – Análise xeográfica rexional Ourense 88.90 0 0.163% 0.098% 0.60 81047.18 134445.27
H05-A0010-P Historia, arte e xeografía – Análise xeográfica rexional Pontevedra 35.09 0 0.072% 0.065% 0.90 53694.41 59386.87
H05-A0033+A0445-O Historia, arte e xeografía – Arqueoloxia-Historia antiga Ourense 392.64 0 0.122% 0.537% 4.40 442972.46 100627.75
H05-A0085-O Historia, arte e xeografía – Ciencias e técnicas historiográficas Ourense 25.95 0 0.062% 0.069% 1.11 56644.47 51138.69
H05-A0430-O Historia, arte e xeografía – Xeografía física Ourense -251.90 1 0.194% 0.142% 0.73 117465.36 160014.61
H05-A0450+A0455-OP Historia, arte e xeografía – Historia contemporánea-Historia de América Ourense-Pontevedra -279.31 1 0.335% 0.395% 1.18 325625.93 276313.89
H05-A0450-V Historia, arte e xeografía – Historia contemporánea Vigo 170.80 0 0.063% 0.165% 2.62 136233.23 51963.51
H05-A0465-OP Historia, arte e xeografía – Historia da arte Ourense-Pontevedra -413.15 1 0.355% 0.261% 0.74 215474.88 292810.24
H05-A0485-O Historia, arte e xeografía – Historia medieval Ourense -115.76 0 0.125% 0.112% 0.90 91994.95 103102.20
H05-A0490-O Historia, arte e xeografía – Historia moderna Ourense 41.75 0 0.136% 0.17% 1.25 140479.77 112175.19
H05-A0490-V Historia, arte e xeografía – Historia moderna Vigo 16.20 0 0.057% 0.061% 1.07 50325.83 47014.60
H05-A0695-O Historia, arte e xeografía – Prehistoria Ourense -99.36 0 0.127% 0.139% 1.09 114420.31 104751.83
H07-A0260-P Escultura – Escultura Pontevedra -789.01 3 1.06% 0.957% 0.90 789502.84 874306.64
H08-A0270-P Pintura – Estética e teoría das artes Pontevedra -6.60 0 0.065% 0.074% 1.14 61353.83 53613.14
H08-A0690-P Pintura – Pintura Pontevedra -1317.71 5 1.212% 0.834% 0.69 687896.02 999678.91
H09-A0185-P Debuxo – Debuxo Pontevedra -1742.86 7 1.708% 1.008% 0.59 831013.00 1408788.44
H10-A0567-O Lingua española – Lingua española Ourense -119.50 0 0.157% 0.077% 0.49 63351.14 129496.36
H10-A0567-P Lingua española – Lingua española Pontevedra -347.76 1 0.25% 0.209% 0.84 172685.28 206204.40
H10-A0567-V Lingua española – Lingua española Vigo -910.57 3 0.71% 0.45% 0.63 370958.82 585620.49
H11-A0583-V Literatura española e teoría da literatura – Literatura española Vigo 40.10 0 0.222% 0.48% 2.16 395823.22 183109.50
H11-A0796-V Literatura española e teoría da literatura – Teoría de literatura e literat.comparada Vigo 8.30 0 0.102% 0.253% 2.48 208898.98 84131.39
H12-A0575-V Tradución e lingüística – Lingüística xeral Vigo -102.65 0 0.236% 0.291% 1.23 240407.31 194656.95
H12-A0814-V Tradución e lingüística – Traducción e interpretación Vigo -1510.63 6 2.925% 2.271% 0.78 1872920.74 2412591.44
T01-A0305-O Deseño na enxeñaría – Expresión gráfica na enxeñería Ourense NaN 0 0.02% 0.0% 0.00 0.00 16496.35
T01-A0305-V Deseño na enxeñaría – Expresión gráfica na enxeñería Vigo -1431.93 5 1.417% 0.987% 0.70 813934.09 1168766.52
T01-A0515-O Deseño na enxeñaría – Enxeñería dos procesos de fabricación Ourense 4.40 0 0.103% 0.054% 0.52 44915.03 84956.21
T01-A0515-V Deseño na enxeñaría – Enxeñería dos procesos de fabricación Vigo -624.24 2 0.829% 0.483% 0.58 398653.98 683773.78
T01-A0720-V Deseño na enxeñaría – Proxectos de enxeñería Vigo -67.68 0 0.079% 0.062% 0.78 51401.43 65160.59
T02-A0535-O Enxeñaría eléctrica – Enxeñería eléctrica Ourense -132.00 0 0.058% 0.017% 0.29 13665.98 47839.42
T02-A0535-P Enxeñaría eléctrica – Enxeñería eléctrica Pontevedra NaN 0 0.032% 0.0% 0.00 0.00 26394.16
T02-A0535-V Enxeñaría eléctrica – Enxeñería eléctrica Vigo -1431.02 5 1.552% 1.377% 0.89 1135647.39 1280116.89
T03-A0495-O Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos – Enxeñaría Aeroespacial Ourense -27.56 0 0.532% 0.389% 0.73 321257.14 438802.96
T03-A0545-OV Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos – Enxeñería mecánica Ourense-Vigo -772.82 3 1.143% 0.791% 0.69 652182.53 942766.50
T03-A0590-O Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos – Máquinas e motores térmicos Ourense -70.00 0 0.031% 0.017% 0.55 13665.98 25569.35
T03-A0590-P Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos – Máquinas e motores térmicos Pontevedra NaN 0 0.023% 0.0% 0.00 0.00 18970.80
T03-A0590-V Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos – Máquinas e motores térmicos Vigo -1047.70 4 1.215% 1.297% 1.07 1069683.40 1002153.37
T03-A0600-O Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos – Mecánica de fluídos Ourense NaN 0 0.12% 0.0% 0.00 0.00 98978.11
T03-A0600-V Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos – Mecánica de fluídos Vigo -833.17 3 0.991% 0.678% 0.68 558898.45 817394.23
T04-A0555-O Enxeñaría química – Enxeñería química Ourense 726.58 0 0.365% 1.253% 3.43 1033409.03 301058.42
T04-A0555-P Enxeñaría química – Enxeñería química Pontevedra -73.19 0 0.071% 0.075% 1.06 61822.67 58562.05
T04-A0555-V Enxeñaría química – Enxeñería química Vigo -270.34 1 1.48% 2.216% 1.50 1828102.96 1220730.03
T04-A0780-O Enxeñaría química – Tecnoloxía de alimentos Ourense -7.01 0 0.233% 0.354% 1.52 292090.57 192182.50
T05-A0065-OV Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica Ourense-Vigo -348.12 1 1.162% 1.036% 0.89 854809.85 958438.04
T05-A0510-O Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción – Enxeñería da construcción Ourense 67.30 0 0.061% 0.066% 1.08 54674.55 50313.87
T05-A0510-V Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción – Enxeñería da construcción Vigo -112.00 0 0.05% 0.02% 0.40 16399.56 41240.88
T05-A0605-O Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. Ourense NaN 0 0.1% 0.0% 0.00 0.00 82481.76
T05-A0605-P Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. Pontevedra NaN 0 0.039% 0.0% 0.00 0.00 32167.89
T05-A0605-V Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. Vigo -1054.46 4 0.904% 0.623% 0.69 513703.35 745635.10
T06-A0295-V Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Explotación de minas Vigo -422.94 1 0.587% 0.773% 1.32 637318.46 484167.92
T06-A0500-P Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Enxeñería agroforestal Pontevedra -773.74 3 0.552% 0.497% 0.90 409996.91 455299.31
T06-A0505-O Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. Ourense -30.70 0 0.235% 0.129% 0.55 106767.15 193832.13
T06-A0505-P Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. Pontevedra -16.28 0 0.097% 0.168% 1.73 138233.27 80007.31
T06-A0505-V Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. Vigo 259.98 0 0.2% 0.487% 2.43 401933.84 164963.52
T06-A0705-P Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Producción vexetal Pontevedra 108.44 0 0.117% 0.22% 1.88 181386.62 96503.66
T06-A0710-V Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Prospección e investigación mineira Vigo -165.62 0 0.082% 0.075% 0.91 61730.83 67635.04
T06-A0790-V Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente – Tecnoloxías do medio ambiente Vigo 137.60 0 0.038% 0.068% 1.79 55943.03 31343.07
T07-A0520-O Enxeñaría de sistemas e automática – Enxeñería de sistemas e automática Ourense -372.16 1 0.526% 0.336% 0.64 276822.16 433854.05
T07-A0520-V Enxeñaría de sistemas e automática – Enxeñería de sistemas e automática Vigo -906.55 3 1.561% 1.05% 0.67 866206.41 1287540.25
T08-A0038-V Física aplicada – Astronomía e astrofísica Vigo 27.37 0 0.046% 0.097% 2.11 80311.68 37941.61
T08-A0385-O Física aplicada – Física aplicada Ourense 383.60 0 0.102% 0.364% 3.57 300459.08 84131.39
T08-A0385-P Física aplicada – Física aplicada Pontevedra 70.77 0 0.078% 0.197% 2.53 162339.47 64335.77
T08-A0385-V Física aplicada – Física aplicada Vigo -214.45 0 1.496% 2.109% 1.41 1739630.53 1233927.11
T08-A0398-O Física aplicada – Física da terra Ourense 1189.47 0 0.303% 1.218% 4.02 1005000.16 249919.73
T08-A0398-P Física aplicada – Física da terra Pontevedra NaN 0 0.0% 0.0% NaN 0.00 0.00
T08-A0398-V Física aplicada – Física da terra Vigo 248.37 0 0.336% 0.423% 1.26 348758.85 277138.71
T08-A0405-O Física aplicada – Física teórica Ourense 107.60 0 0.022% 0.066% 3.00 54038.07 18145.99
T08-A0647-O Física aplicada – Óptica Ourense 143.82 0 0.042% 0.172% 4.10 141837.59 34642.34
T08-A0647-V Física aplicada – Óptica Vigo 28.88 0 0.054% 0.065% 1.20 53551.67 44540.15
T11-A0250-V Tecnoloxía electrónica – Electrónica Vigo 212.88 0 0.061% 0.172% 2.82 141543.07 50313.87
T11-A0785-O Tecnoloxía electrónica – Tecnoloxía electrónica Ourense -242.00 1 0.208% 0.084% 0.40 69676.23 171562.06
T11-A0785-V Tecnoloxía electrónica – Tecnoloxía electrónica Vigo -939.79 3 1.977% 1.689% 0.85 1393414.85 1630664.37
T13-A0560-V Enxeñaría telemática – Enxeñería telemática Vigo -930.16 3 1.819% 2.4% 1.32 1979911.42 1500343.19
T14-A0800-O Teoría do sinal e comunicacións – Teoría do sinal e comunicacións Ourense NaN 0 0.048% 0.0% 0.00 0.00 39591.24
T14-A0800-V Teoría do sinal e comunicacións – Teoría do sinal e comunicacións Vigo 1613.08 0 2.008% 3.738% 1.86 3083248.89 1656233.71
T15-A0075-O Informática – Ccia. da computación e inteli.artificial Ourense -171.66 0 0.546% 0.419% 0.77 345780.93 450350.40
T15-A0570-O Informática – Linguaxes e sistemas informáticos Ourense -2375.56 9 3.027% 2.687% 0.89 2216570.65 2496722.83
T15-A0570-P Informática – Linguaxes e sistemas informáticos Pontevedra NaN 0 0.047% 0.0% 0.00 0.00 38766.43
T15-A0570-V Informática – Linguaxes e sistemas informáticos Vigo -343.62 1 0.563% 0.355% 0.63 292925.55 464372.30
T16-A0595-O Matemática aplicada I – Matemática aplicada Ourense -85.60 0 0.036% 0.078% 2.17 64476.47 29693.43
T16-A0595-P Matemática aplicada I – Matemática aplicada Pontevedra -100.83 0 0.09% 0.195% 2.17 160920.11 74233.58
T16-A0595-V Matemática aplicada I – Matemática aplicada Vigo -1162.84 4 1.08% 0.847% 0.78 698742.63 890802.99
T17-A0596-O Matemática aplicada II – Matemática aplicada ii Ourense -278.40 1 0.241% 0.179% 0.74 147645.77 198781.04
T17-A0596-V Matemática aplicada II – Matemática aplicada ii Vigo -33.67 0 0.782% 1.016% 1.30 837664.89 645007.35
X01-A0030-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Antropoloxía social Ourense -94.78 0 0.127% 0.062% 0.49 50988.51 104751.83
X01-A0620-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Metodoloxía de ccas. do comportamento Ourense -279.00 1 0.124% 0.036% 0.29 29941.86 102277.38
X01-A0680-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Personalidade, eval.e trat. psicolóxicos Ourense -238.56 0 0.294% 0.36% 1.22 297141.22 242496.37
X01-A0725-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Psicobioloxía Ourense -150.00 0 0.066% 0.02% 0.30 16399.56 54437.96
X01-A0730-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Psicoloxía básica Ourense -214.68 0 0.141% 0.139% 0.99 114960.74 116299.28
X01-A0730-P Análise e intervención psicosocioeducativa – Psicoloxía básica Pontevedra -34.94 0 0.107% 0.179% 1.67 147833.27 88255.48
X01-A0740-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Psicoloxía social Ourense -330.00 1 0.155% 0.036% 0.23 30065.54 127846.73
X01-A0740-V Análise e intervención psicosocioeducativa – Psicoloxía social Vigo -36.00 0 0.106% 0.05% 0.47 41307.14 87430.66
X01-A0805-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Teoría e historia da educación Ourense -1114.71 4 0.73% 0.549% 0.75 453176.76 602116.84
X01-A0805-P Análise e intervención psicosocioeducativa – Teoría e historia da educación Pontevedra -300.11 1 0.154% 0.081% 0.53 66783.53 127021.91
X01-A0813-O Análise e intervención psicosocioeducativa – Traballo social e servicios sociais Ourense -843.76 3 0.747% 0.469% 0.63 387150.81 616138.74
X02-A0130-O Dereito privado – Dereito civil Ourense -394.25 1 0.256% 0.099% 0.39 81983.82 211153.30
X02-A0130-V Dereito privado – Dereito civil Vigo -329.20 1 0.394% 0.288% 0.73 237701.70 324978.13
X02-A0155-O Dereito privado – Dereito internacional privado Ourense -143.10 0 0.195% 0.166% 0.85 136512.37 160839.43
X02-A0155-V Dereito privado – Dereito internacional privado Vigo -287.60 1 0.139% 0.106% 0.76 87834.46 114649.64
X02-A0165-O Dereito privado – Dereito mercantil Ourense -306.69 1 0.248% 0.199% 0.80 164055.51 204554.76
X02-A0165-V Dereito privado – Dereito mercantil Vigo -398.25 1 0.642% 0.482% 0.75 397672.31 529532.89
X02-A0180-O Dereito privado – Dereito romano Ourense -37.20 0 0.075% 0.109% 1.45 89581.90 61861.32
X02-A0180-V Dereito privado – Dereito romano Vigo 58.52 0 0.077% 0.169% 2.19 139295.63 63510.95
X02-A0381-O Dereito privado – Filosofía do dereito Ourense -71.88 0 0.199% 0.25% 1.26 206593.06 164138.70
X02-A0381-V Dereito privado – Filosofía do dereito Vigo -149.30 0 0.165% 0.133% 0.81 109446.72 136094.90
X03-A0125-O Dereito público – Dereito administrativo Ourense 173.64 0 0.191% 0.205% 1.07 168937.76 157540.16
X03-A0125-P Dereito público – Dereito administrativo Pontevedra -102.00 0 0.15% 0.023% 0.15 19133.90 123722.64
X03-A0125-V Dereito público – Dereito administrativo Vigo -47.59 0 0.353% 0.371% 1.05 305664.22 291160.61
X03-A0135-O Dereito público – Dereito constitucional Ourense -195.20 0 0.182% 0.106% 0.58 87810.23 150116.80
X03-A0135-P Dereito público – Dereito constitucional Pontevedra NaN 0 0.002% 0.0% 0.00 0.00 1649.64
X03-A0135-V Dereito público – Dereito constitucional Vigo -399.28 1 0.373% 0.245% 0.66 202107.36 307656.96
X03-A0145-V Dereito público – Dereito eclesiástico e do estado Vigo NaN 0 0.0% 0.0% NaN 0.00 0.00
X03-A0160-OV Dereito público – Dereito internal.público e rela.internac Ourense-Vigo -278.13 1 0.388% 0.184% 0.47 151478.24 320029.22
X03-A0170-OV Dereito público – Dereito penal Ourense-Vigo -506.13 2 0.503% 0.397% 0.79 327530.39 414883.25
X03-A0170-P Dereito público – Dereito penal Pontevedra NaN 0 0.011% 0.0% 0.00 0.00 9072.99
X03-A0175-OV Dereito público – Dereito procesual Ourense-Vigo -493.28 2 0.596% 0.618% 1.04 510027.01 491591.28
X03-A0470-O Dereito público – Historia do dereito e das institucións Ourense -69.00 0 0.03% 0.017% 0.57 13665.98 24744.53
X03-A0470-V Dereito público – Historia do dereito e das institucións Vigo -5.45 0 0.082% 0.067% 0.82 55246.59 67635.04
X04-A0215-OP Didáctica, organización escolar e métodos de investigación – Didáctica e organización escolar Ourense-Pontevedra -1510.13 6 1.362% 1.173% 0.86 967508.37 1123401.55
X04-A0625-O Didáctica, organización escolar e métodos de investigación – Métodos de inves.e diagnóst.en educación Ourense -39.30 0 0.124% 0.12% 0.97 99032.41 102277.38
X04-A0625-P Didáctica, organización escolar e métodos de investigación – Métodos de inves.e diagnóst.en educación Pontevedra NaN 0 0.009% 0.0% 0.00 0.00 7423.36
X05-A0187-O Didácticas especiais – Didáctica da expresión corporal Ourense -71.86 0 0.142% 0.059% 0.42 48879.99 117124.10
X05-A0187-P Didácticas especiais – Didáctica da expresión corporal Pontevedra -357.18 1 0.869% 0.616% 0.71 507832.12 716766.48
X05-A0189-O Didácticas especiais – Didáctica da expresión musical Ourense -52.00 0 0.131% 0.112% 0.85 92422.32 108051.10
X05-A0189-P Didácticas especiais – Didáctica da expresión musical Pontevedra -399.86 1 0.298% 0.175% 0.59 144208.83 245795.64
X05-A0193-O Didácticas especiais – Didáctica da expresión plástica Ourense -259.70 1 0.188% 0.09% 0.48 74527.55 155065.71
X05-A0193-P Didácticas especiais – Didáctica da expresión plástica Pontevedra -548.27 2 0.401% 0.169% 0.42 139299.74 330751.85
X05-A0195-O Didácticas especiais – Didáctica da lingua e a literatura Ourense -217.91 0 0.242% 0.18% 0.74 148709.56 199605.86
X05-A0195-P Didácticas especiais – Didáctica da lingua e a literatura Pontevedra -157.91 0 0.151% 0.073% 0.48 60385.57 124547.46
X05-A0205-O Didácticas especiais – Didáctica das ciencias experimentais Ourense -629.00 2 0.275% 0.073% 0.27 60034.04 226824.84
X05-A0205-P Didácticas especiais – Didáctica das ciencias experimentais Pontevedra -202.72 0 0.331% 0.305% 0.92 251671.64 273014.62
X05-A0210-O Didácticas especiais – Didáctica das ciencias sociais Ourense -172.40 0 0.16% 0.11% 0.69 90836.64 131970.81
X05-A0210-P Didácticas especiais – Didáctica das ciencias sociais Pontevedra -330.00 1 0.144% 0.043% 0.30 35533.46 118773.73
X05-A0245-O Didácticas especiais – Educación física e deportiva Ourense -195.82 0 0.129% 0.072% 0.56 59065.67 106401.47
X05-A0245-P Didácticas especiais – Educación física e deportiva Pontevedra -1918.96 7 2.249% 1.491% 0.66 1229955.92 1855014.75
X06-A0225-O Economía aplicada – Economía aplicada Ourense 274.58 0 0.433% 0.506% 1.17 417054.14 357146.01
X06-A0225-P Economía aplicada – Economía aplicada Pontevedra -258.90 1 0.205% 0.092% 0.45 76136.54 169087.61
X06-A0225-V Economía aplicada – Economía aplicada Vigo 77.76 0 1.435% 2.232% 1.56 1841098.37 1183613.24
X07-A0230-O Economía financeira e contabilidade – Economía financeira e contabilidade Ourense -799.17 3 1.076% 0.688% 0.64 567271.76 887503.72
X07-A0230-P Economía financeira e contabilidade – Economía financeira e contabilidade Pontevedra -202.00 0 0.088% 0.02% 0.23 16251.14 72583.95
X07-A0230-V Economía financeira e contabilidade – Economía financeira e contabilidade Vigo -1336.68 5 2.323% 1.34% 0.58 1104893.81 1916051.25
X08-A0415-O Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas – Fundamentos da análise económica Ourense -279.17 1 0.28% 0.171% 0.61 141032.88 230948.92
X08-A0415-V Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas – Fundamentos da análise económica Vigo 298.96 0 1.076% 1.318% 1.22 1087256.28 887503.72
X08-A0480-O Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas – Historia e institucións económicas Ourense 87.99 0 0.061% 0.068% 1.11 55839.83 50313.87
X08-A0480-V Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas – Historia e institucións económicas Vigo 401.92 0 0.197% 0.244% 1.24 201419.26 162489.06
X09-A0095-O Organización de empresas e márketing – Comercialización e investigación de merc Ourense 17.82 0 0.51% 0.472% 0.93 389197.91 420656.97
X09-A0095-P Organización de empresas e márketing – Comercialización e investigación de merc Pontevedra -131.60 0 0.158% 0.065% 0.41 53689.59 130321.18
X09-A0095-V Organización de empresas e márketing – Comercialización e investigación de merc Vigo -615.57 2 0.788% 0.717% 0.91 591400.72 649956.26
X09-A0650-O Organización de empresas e márketing – Organización de empresas Ourense -459.18 1 1.237% 0.838% 0.68 691060.96 1020299.35
X09-A0650-P Organización de empresas e márketing – Organización de empresas Pontevedra -104.51 0 0.244% 0.117% 0.48 96316.46 201255.49
X09-A0650-V Organización de empresas e márketing – Organización de empresas Vigo -2396.03 9 3.972% 2.73% 0.69 2251674.00 3276175.45
X10-A0675-P Psicoloxía evolutiva e comunicación – Xornalismo Pontevedra -428.66 1 0.437% 0.412% 0.94 339712.96 360445.29
X10-A0735-O Psicoloxía evolutiva e comunicación – Psicoloxía evolutiva e da educación Ourense -709.49 2 0.742% 0.508% 0.68 418626.31 612014.65
X10-A0735-P Psicoloxía evolutiva e comunicación – Psicoloxía evolutiva e da educación Pontevedra -639.54 2 0.529% 0.305% 0.58 251281.18 436328.50
X11-A0070-O Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía – Ciencia politica e da administración Ourense -127.65 0 0.322% 0.215% 0.67 177602.80 265591.26
X11-A0070-P Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía – Ciencia politica e da administración Pontevedra -691.02 2 0.893% 0.479% 0.54 395251.55 736562.10
X11-A0070-V Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía – Ciencia politica e da administración Vigo -90.00 0 0.039% 0.013% 0.33 10834.60 32167.89
X11-A0375-OPV Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía – Filosofía Ourense-Pontevedra-Vigo -60.00 0 0.236% 0.214% 0.91 176898.31 194656.95
X11-A0383-O Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía – Filosofía moral Ourense -53.10 0 0.108% 0.059% 0.55 48859.47 89080.30
X11-A0383-P Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía – Filosofía moral Pontevedra -18.45 0 0.083% 0.062% 0.75 51510.65 68459.86
X11-A0775-OPV Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía – Socioloxía Ourense-Pontevedra-Vigo -562.80 2 0.895% 0.735% 0.82 606276.47 738211.74
X13-A0140-OPV Dereito público especial – Dereito do traballo e da s. social Ourense-Pontevedra-Vigo -669.65 2 1.024% 0.745% 0.73 614385.20 844613.21
X13-A0150-OPV Dereito público especial – Dereito financeiro e tributario Ourense-Pontevedra-Vigo -679.36 2 0.762% 0.79% 1.04 651566.04 628511.00
X14-A0105-P Comunicación audiovisual e publicidade – Comunicación audiovisual e publicidade Pontevedra -2112.17 8 2.929% 2.13% 0.73 1756825.37 2415890.71
X14-A0105-V Comunicación audiovisual e publicidade – Comunicación audiovisual e publicidade Vigo NaN 0 0.018% 0.0% 0.00 0.00 14846.72

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDI


Distribución das unidades docentes por peso porcentual na docencia total da UVigo e no custo total do PDI


Peso porcentual dos departamentos na docencia total da UVigo e no custo total do PDI


Custos actuais por ámbito, departamento e área


Carga docente de grao


Carga docente de máster