Unidade docente C01-A0050-V

Departamento: Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Área: Bioloxía celular
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 640
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 640
Carga docente básica de grao: 505.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 56.0
Folgura estrutural: 41.0
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 399.648,59 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.246%
% do custo total do PDI: 0.485%
Ratio custo/docencia:2 1.97
Custo teórico:3 202.905,13 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Megías Pacheco, Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Molist García, María del Pilar Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2026-2027
Pérez Fernández, Juan Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2052-2053
Pombal Diego, Manuel Ángel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
de Miguel Villegas, Encarnación Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2028-2029

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Barandela González, Marta Contratado/a FPI Vigo 60
Núñez González, Carmen Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 26.0 Adicional
V02M099V01 Máster Universitario en Neurociencia 30.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 41.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 45.5 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 418.5 Básica