Unidade docente C01-A0410-P

Departamento: Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Área: Fisioloxía
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 160
Dedicación docente PDI-T: 75
Dedicación docente PI: 160
Carga docente básica de grao: 267.25
Carga docente básica de máster: 10.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -205.77
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 82.126,38 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.121%
% do custo total do PDI: 0.1%
Ratio custo/docencia:2 0.83
Custo teórico:3 99.802,93 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Durán Barbosa, Rafael Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2028-2029

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Rivas Ramírez, Paula Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 75

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0.00 Básica
P05M191V01 Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia 10.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 86.25 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia 181.00 Básica