Unidade docente C01-A0410-V

Departamento: Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Área: Fisioloxía
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1120
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1120
Carga docente básica de grao: 426.34
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 235.0
Folgura estrutural: 231.28
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 648.310,16 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.29%
% do custo total do PDI: 0.786%
Ratio custo/docencia:2 2.71
Custo teórico:3 239.197,10 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Ferreira Faro, Lilian Rosana Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040
González Matías, Lucas Carmelo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2042-2043
Lamas Castro, José Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
López Patiño, Marcos Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2042-2043
Mallo Ferrer, Federico Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Míguez Miramontes, Jesús Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Soengas Fernández, José Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Alborja Valado, María Contratado/a FPI Vigo 60
Blanco Imperiali, Ayelén Melisa Investigador/a Juan De La Cierva Vigo 80
Calo Rodríguez, Jessica Contratado/a FPU Vigo 60
Conde Sieira, Marta Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100
Costas Ferreira, María del Carmen Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
Rodríguez Castañeda, Manuela Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 36.00 Básica
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 39.00 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 82.00 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 106.00 Básica
V02M099V01 Máster Universitario en Neurociencia 114.00 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 284.34 Básica