Unidade docente C01-A0413-P

Departamento: Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Área: Fisioterapia
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1920
Dedicación docente PDI-T: 2175
Dedicación docente PI: 1920
Carga docente básica de grao: 2594.0
Carga docente básica de máster: 258.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -674.86
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 813.539,96 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.248%
% do custo total do PDI: 0.986%
Ratio custo/docencia:2 0.79
Custo teórico:3 1.029.372,35 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Abalo Núñez, María del Rocío Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2050-2051
Alonso Calvete, Alejandra Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2062-2063
González González, Yoana Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2057-2058
González Represas, Alicia Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2046-2047
Justo Cousiño, Lorenzo Antonio Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2057-2058
Lantarón Caeiro, Eva María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2045-2046
Machado de Oliveira, Iris Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2049-2050
Mollinedo Cardalda, Irimia Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2060-2061
Monge Pereira, Esther Profesor/a permanente laboral Pontevedra 240 2052-2053
Rodríguez Fuentes, Gustavo Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2038-2039
Soto González, María Mercedes Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2041-2042
da Cuña Carrera, Iria Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2056-2057

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Campo Prieto, Pablo Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 45
Conde Vázquez, Orlando Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Gómez Oliveira, Montserrat Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180
Guillán Fresco, María Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 90
Nóvoa Castro, Borja Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90
Rodil Gargallo, María Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Rodríguez Gude, Clara Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180
Taboada Iglesias, Yaiza Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 150
Vázquez Méndez, Aldara Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P05G170V01 Grao en Fisioterapia 0.0 Básica
P05M191V01 Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia 258.0 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia 2594.0 Básica