Unidade docente C01-A0610-V

Departamento: Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Área: Medicina
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 1440
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 1452.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -1452.0
Novas prazas segundo folgura estrutural: 6
Custo anual: 84.907,76 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.636%
% do custo total do PDI: 0.103%
Ratio custo/docencia:2 0.16
Custo teórico:3 524.583,98 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Blanco Rivas, Rita María Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Bravo Amaro, Marisol Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Castro Menéndez, Manuel Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Fernández Villar, José Alberto Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Lojo Vicente, María Victoria Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
López Díez, María Elena Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
López Medina, Antonio Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Nóvoa Conde, Xavier Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Otero García, María Milagros Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Pego Reigosa, José María Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Pérez Castro, Sonia María Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Raposeiras Roubin, Sergio Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Rodríguez D´Jesus, Antonio Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Rodríguez Vázquez, María Holanda Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Torres Durán, María Luisa Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90
Varela Gestoso, Rodrigo Profesor/a asociado/a cc. da saúde Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 0.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 1452.0 Básica