Unidade docente C01-A0630-V

Departamento: Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Área: Microbioloxía
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 390
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 390
Carga docente básica de grao: 556.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 43.5
Folgura estrutural: -467.32
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 190.216,08 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.263%
% do custo total do PDI: 0.231%
Ratio custo/docencia:2 0.88
Custo teórico:3 216.927,03 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Combarro Combarro, María del Pilar Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2024-2025
Sieiro Vázquez, Carmen Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Bodelón González, Gustavo Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 4.5 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 39.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 125.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 431.5 Básica