Unidade docente C02-A0063-O

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Área: Botánica
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 760
Dedicación docente PDI-T: 300
Dedicación docente PI: 760
Carga docente básica de grao: 852.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 88.5
Folgura estrutural: -276.31
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 351.315,25 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.412%
% do custo total do PDI: 0.426%
Ratio custo/docencia:2 1.03
Custo teórico:3 339.824,85 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Escuredo Pérez, Olga Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2052-2053
Fernández González, María Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2053-2054
Rodríguez Rajo, Francisco Javier Catedrático/a de universidade Ourense 160 2041-2042
Seijo Coello, María del Carmen Catedrático/a de universidade Ourense 160 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Castro Parada, Alberto Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 180
Fernández de Uña, Laura Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Guada Prada, Guillermo Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80
Rodríguez Flores, María Shantal Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B Ourense 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 82.5 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 88.5 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 161.0 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria 252.0 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 357.0 Básica