Unidade docente C02-A0063-V

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Área: Botánica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 720
Dedicación docente PDI-T: 150
Dedicación docente PI: 720
Carga docente básica de grao: 514.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 86.0
Folgura estrutural: -61.79
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 275.846,92 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.263%
% do custo total do PDI: 0.334%
Ratio custo/docencia:2 1.27
Custo teórico:3 216.927,03 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
García Molares, Aida Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Muñoz Sobrino, Castor Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040
Navarro Echeverría, Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Sánchez Fernández, José María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
García Moreiras, Iria Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión 86.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 135.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 379.5 Básica