Unidade docente C02-A0240-O

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Área: Edafoloxía e química agrícola
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1040
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1040
Carga docente básica de grao: 707.3399999999999
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 88.0
Folgura estrutural: 15.74
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 549.709,90 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.348%
% do custo total do PDI: 0.666%
Ratio custo/docencia:2 1.91
Custo teórico:3 287.036,52 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Vega, María Flora Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2048-2049
Arias Estévez, Manuel Catedrático/a de universidade Ourense 160 2033-2034
Fernández Calviño, David Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2049-2050
López Periago, José Eugenio Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2033-2034
Nóvoa Muñoz, Juan Carlos Catedrático/a de universidade Ourense 160 2039-2040
de Blas Varela, María Esther Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Arenas Lago, Daniel Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80
Carrera Otero, Lucía Contratado/a FPI Ourense 60
Pérez Rodríguez, Paula Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80
Rodríguez González, Laura Contratado/a FPU Ourense 60
Rodríguez López, Lucía Contratado/a FPU Ourense 60
Rodríguez Seijo, Andrés Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 21.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 88.00 Adicional
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria 210.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 476.34 Básica