Unidade docente C02-A0412-V

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Área: Fisioloxía vexetal
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1360
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1360
Carga docente básica de grao: 477.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 74.5
Folgura estrutural: 95.38
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 682.335,16 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.242%
% do custo total do PDI: 0.827%
Ratio custo/docencia:2 3.42
Custo teórico:3 199.605,86 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Barreal Modroño, M. Esther Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2037-2038
Gallardo Medina, Mercedes Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Gallego Veigas, Pedro Pablo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
González Rodríguez, Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Pedrol Bonjoch, María Nuria Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2037-2038
Reigosa Roger, Manuel Joaquín Catedrático/a de universidade Vigo 160 2027-2028
Rey Fraile, Manuel Ángel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Sánchez Moreiras, Adela María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Rodríguez, Sara Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 30
Gesteiro Portas, Noemí Contratado/a FPI Vigo 60
González Orenga, Sara Investigador/a doutor/a Vigo 30
López Malvar, Ana Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Vigo 30
Núñez González, Noa Contratado/a FPU Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión 9.0 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 16.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 36.0 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 49.5 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 441.5 Básica