Unidade docente C03-A0060-V

Departamento: Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Área: Bioquímica e bioloxía molecular
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 960
Dedicación docente PDI-T: 90
Dedicación docente PI: 960
Carga docente básica de grao: 671.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 102.5
Folgura estrutural: 81.94
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 334.978,91 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.339%
% do custo total do PDI: 0.406%
Ratio custo/docencia:2 1.2
Custo teórico:3 279.613,16 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Gil Martín, Emilio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
San Juan Serrano, María Fuencisla Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Suárez Alonso, María del Pilar Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2035-2036
Valverde Pérez, Diana Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
de Carlos Villamarín, Alejandro Leonides Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2032-2033

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Diz Chaves, Yolanda María Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética 11.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 11.0 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 33.5 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 41.0 Básica
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 47.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 77.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química 86.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 467.0 Básica