Unidade docente C03-A0420-V

Departamento: Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Área: Xenética
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1840
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1840
Carga docente básica de grao: 900.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 321.0
Folgura estrutural: 796.92
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.153.528,96 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.534%
% do custo total do PDI: 1.399%
Ratio custo/docencia:2 2.62
Custo teórico:3 440.452,59 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Arenas Busto, Miguel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2049-2050
Caballero Rúa, Armando Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
Canchaya Sanchez, Carlos Alberto Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2040-2041
Carvajal Rodríguez, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Galindo Dasilva, Juan Investigador/a Distinguido/a (programa de consolidación) Vigo 240 2048-2049
Morán Martínez, María Paloma Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Pasantes Ludeña, Juan José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Pérez Diz, Ángel Eduardo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2045-2046
Posada González, David Catedrático/a de universidade Vigo 160 2040-2041
Presa Martínez, Pablo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2031-2032
Quesada Rodríguez, Humberto Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Rolán Álvarez, Emilio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Blanco González, Sofía Contratado/a FPU Vigo 60
Cobo Arroyo, Sara Contratado/a FPI Vigo 60
Fernández Silva, Iria Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100
Fonseca Silva, Pablo Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Gallego García, María del Pilar Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Gefaell Borrás, Juan Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
González Castellano, Inés Investigador/a doutor/a Vigo 30
Kleinman Ruiz, Daniel Investigador/a doutor/a Vigo 30
Rivas Ferreiro, Mauro Contratado/a FPU Vigo 60
Varela Rouco, Nair Contratado/a FPI Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión 12.0 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 27.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 52.0 Adicional
V11G201V01 Grao en Química 67.0 Básica
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 84.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 97.5 Básica
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética 146.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 735.5 Básica