Unidade docente C03-A0566-V

Departamento: Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Área: Inmunoloxía
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 139.0
Carga docente básica de máster: 78.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 72.0
Folgura estrutural: 192.62
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 252.343,86 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.127%
% do custo total do PDI: 0.306%
Ratio custo/docencia:2 2.41
Custo teórico:3 104.751,83 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Faro Rivas, José Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2025-2026
González Fernández, María África Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Magadán Mompo, Susana Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Freire González, Javier Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Maietta, Immacolata Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 30
Verísimo García, Joel Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V11G201V01 Grao en Química 0.0 Básica
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 6.0 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 18.0 Adicional
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía 24.0 Adicional
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética 24.0 Adicional
MBIOXXXXXX Máster en Biofabricación 78.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 139.0 Básica