Unidade docente C04-A0220-P

Departamento: Ecoloxía e bioloxía animal
Área: Ecoloxía
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 156.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 185.5
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 169.398,59 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.068%
% do custo total do PDI: 0.205%
Ratio custo/docencia:2 3.01
Custo teórico:3 56.087,60 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Aranguren Gassis, María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2048-2049
Cordero Rivera, Adolfo Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Rivas Torres, Anais Investigador/a Programa Margarita Salas Pontevedra 90

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal 156.0 Básica