Unidade docente C04-A0220-V

Departamento: Ecoloxía e bioloxía animal
Área: Ecoloxía
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2590
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 2590
Carga docente básica de grao: 976.5
Carga docente básica de máster: 12.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 232.0
Folgura estrutural: 1094.73
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.238.811,80 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.534%
% do custo total do PDI: 1.502%
Ratio custo/docencia:2 2.81
Custo teórico:3 440.452,59 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Beiras García-Sabell, Ricardo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Calviño Cancela, María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2043-2044
Fernández Suárez, Emilio Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
González Castro, Bernardino Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2027-2028
Lastra Valdor, Mariano Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
López Pérez, Jesús Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Marañón Sainz, Emilio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Martínez García, Sandra Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2051-2052
Montalvo Rodríguez, Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Mouriño Carballido, Beatriz Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Olabarria Uzquiano, Celia Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Pardo Gamundi, Isabel María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Serret Ituarte, Pablo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Sobrino Garcia, María Cristina Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2041-2042
Teira González, Eva María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2045-2046

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Blanco Cartagena, Andreu Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B Vigo 80
Calvo Martin, Elisa Contratado/a FPU Vigo 60
Delgado Núñez, Cristina Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100
Lasa González, Aide Investigador/a Juan De La Cierva Vigo 80
López Ibáñez, Sara Contratado/a FPU Vigo 60
Mendoza Segura, Clara Contratado/a FPU Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 5.0 Adicional
V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química 12.0 Básica
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 20.0 Adicional
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética 24.0 Adicional
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión 63.0 Adicional
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía 120.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 380.5 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 596.0 Básica