Unidade docente C04-A0819-V

Departamento: Ecoloxía e bioloxía animal
Área: Zooloxía
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2390
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 2390
Carga docente básica de grao: 815.0
Carga docente básica de máster: 19.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 196.5
Folgura estrutural: 1354.14
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.379.756,40 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.451%
% do custo total do PDI: 1.673%
Ratio custo/docencia:2 3.71
Custo teórico:3 371.992,73 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Domínguez Martín, José Jorge Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Garrido González, Joséfa Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2028-2029
Gómez Brandon, María Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2050-2051
Iglesias Briones, María Jesús Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034
Kim, Sin-Yeon Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2047-2048
Mariño Callejo, María Fuencisla Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2030-2031
Mato de la Iglesia, Salustiano Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Noguera Amoros, José Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2051-2052
Ramil Blanco, Francisco José Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2030-2031
Rocha Valdes, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2036-2037
Souza Troncoso, Jesús Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Vázquez Otero, María Elsa Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034
Velando Rodríguez, Alberto Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2039-2040
Velo Antón, Guillermo Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Alarcón Ríos, Lucía Investigador/a doutor/a Vigo 30
Álvarez Quintero, Náyade Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 90
Cortés Manzaneque, Susana Contratado/a FPI Vigo 60
Daban Losada, Paula Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI Vigo 60
Galván Arcones, Sofía Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
Gamboa Jurado-Centurión, Sara Investigador/a doutor/a Vigo 30
Gutiérrez Rial, David Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
Jones, Lewis Alan Investigador/a Juan De La Cierva Vigo 30
Martínez Barciela, Yasmina Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Paredes Rosendo, Estefanía Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100
Polina González, Alejandro Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI Vigo 60
Quintela Sabarís, Celestino Investigador/a doutor/a Vigo 100
Varela González, Sara Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras 0.0 Básica
V02M066V07 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Primario e Secundario 2.0 Básica
V02M066V08 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Formación e Orientación Laboral 4.0 Básica
V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química 13.0 Básica
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía 20.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 37.0 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 40.0 Adicional
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión 99.5 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 292.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 523.0 Básica