Unidade docente C05-A0265-O

Departamento: Estatística e investigación operativa
Área: Estatística e investigación operativa
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 600
Dedicación docente PDI-T: 180
Dedicación docente PI: 600
Carga docente básica de grao: 756.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 5.0
Folgura estrutural: -190.53
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 182.652,76 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.333%
% do custo total do PDI: 0.221%
Ratio custo/docencia:2 0.66
Custo teórico:3 274.664,26 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cotos Yáñez, Tomas Raimundo Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 200 2039-2040
Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2046-2047
Pérez González, Ana Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Loureiro Novo, Eduardo Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 5.0 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo 67.5 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 68.0 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial 163.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 227.5 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 230.5 Básica