Unidade docente C05-A0265-P

Departamento: Estatística e investigación operativa
Área: Estatística e investigación operativa
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 520
Dedicación docente PDI-T: 150
Dedicación docente PI: 520
Carga docente básica de grao: 703.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 47.0
Folgura estrutural: -54.22
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 196.602,76 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.328%
% do custo total do PDI: 0.238%
Ratio custo/docencia:2 0.73
Custo teórico:3 270.540,17 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
García Soidan, María del Pilar Hortensia Catedrático/a de escola univer. Pontevedra 160 2034-2035
Iglesias Pérez, María Carmen Catedrático/a de escola univer. Pontevedra 200 2035-2036
Vidal Puga, Juan José Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Pérez Veiga, Natalia Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P05G170V01 Grao en Fisioterapia 0.0 Básica
P04M125V11 Máster Universitario en Dirección pública e liderado institucional 22.0 Adicional
P02M156V01 Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde 25.0 Adicional
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal 71.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 75.0 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 172.5 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 172.5 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 212.0 Básica