Unidade docente C05-A0265-V

Departamento: Estatística e investigación operativa
Área: Estatística e investigación operativa
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2210
Dedicación docente PDI-T: 690
Dedicación docente PI: 2210
Carga docente básica de grao: 2282.04
Carga docente básica de máster: 120.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 504.02
Folgura estrutural: -651.09
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 1.059.514,16 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.272%
% do custo total do PDI: 1.285%
Ratio custo/docencia:2 1.01
Custo teórico:3 1.049.167,97 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bergantiños Cid, Gustavo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Fiestras Janeiro, Gloria Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Gómez Rúa, María Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2046-2047
Lorenzo Picado, Leticia Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2045-2046
Luaces Pazos, Ricardo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035
Matías Fernández, José María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2027-2028
Pardo Fernández, Juan Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2046-2047
Roca Pardiñas, Javier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2043-2044
Rodríguez Álvarez, María José Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2044-2045
Rodríguez Campos, María Celia Profesor/a titular de universidade Vigo 130 2034-2035
Saavedra González, María Ángeles Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Sánchez Rodríguez, María Estela Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040
Sestelo Pérez, Marta Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2050-2051
de Uña Álvarez, Jacobo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Estévez Ventosa, Xian Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 165
Mora Posada, Francisco Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Pérez Muñiz, Raúl Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 165
Taboada Iglesias, María Mar Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Vaamonde Liste, Antonio Profesor/a emérito/a Vigo 0

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M177V01 Máster Universitario en Economía 3.00 Adicional
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 24.00 Básica
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 24.00 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña 30.00 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 48.00 Adicional
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 48.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 48.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 77.50 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 86.50 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 123.00 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 125.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 154.00 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 192.00 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 260.00 Básica
V03G100V01 Grao en Economía 280.00 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 370.00 Básica
V03M184V01 Máster Universitario en Técnicas Estatísticas 399.02 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 614.04 Básica