Unidade docente C06-A0005-V

Departamento: Matemáticas
Área: Álxebra
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 352.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -17.7
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 126.505,55 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.154%
% do custo total do PDI: 0.153%
Ratio custo/docencia:2 0.99
Custo teórico:3 127.021,91 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Álvarez, José Nicanor Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Quinteiro Sandomingo, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V06G270V01 Grao en Comercio 12.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 37.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 55.5 Básica
V11G201V01 Grao en Química 124.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 124.0 Básica