Unidade docente C06-A0015-O

Departamento: Matemáticas
Área: Análise matemática
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 390
Dedicación docente PDI-T: 450
Dedicación docente PI: 390
Carga docente básica de grao: 903.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -374.59
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 224.354,34 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.396%
% do custo total do PDI: 0.272%
Ratio custo/docencia:2 0.69
Custo teórico:3 326.627,76 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cid Araujo, José Angel Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2046-2047
Pájaro Diéguez, Manuel Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2057-2058
Tugores Martorell, Francisco Profesor/a titular de universidade Ourense 230 2027-2028

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cora Calvo, Victor Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 60
Tugores Blanco, Laia Francina Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 52.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 255.0 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial 273.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 323.0 Básica