Unidade docente C06-A0015-V

Departamento: Matemáticas
Área: Análise matemática
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 600
Dedicación docente PDI-T: 525
Dedicación docente PI: 600
Carga docente básica de grao: 992.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 35.5
Folgura estrutural: -358.45
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 324.135,98 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.45%
% do custo total do PDI: 0.393%
Ratio custo/docencia:2 0.87
Custo teórico:3 371.167,91 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
García Cutrín, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Hervés Estévez, Javier Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2048-2049
Mirás Calvo, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2036-2037
Vázquez Pampín, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Goberna Estévez, Sandra María Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 45
Hervés Beloso, Carlos Profesor/a emérito/a Vigo 0
López Vázquez, Rocio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
Majadas Moure, Alejandro Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90
Rodríguez - Gigirey Villar, Rosalía Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M177V01 Máster Universitario en Economía 35.5 Adicional
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 57.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química 124.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 130.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 146.0 Básica
V03G100V01 Grao en Economía 180.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 355.0 Básica