Unidade docente C06-A0200-OP

Departamento: Matemáticas
Área: Didáctica da matemática
Campus: Ourense-Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 870
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 795.0
Carga docente básica de máster: 60.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 30.0
Folgura estrutural: 69.81
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 302.330,15 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.387%
% do custo total do PDI: 0.367%
Ratio custo/docencia:2 0.95
Custo teórico:3 319.204,41 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Gutierrez Rodríguez, Ixchel Dzohara Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2055-2056
Loureiro García, Marcos Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2062-2063
Pérez Rodríguez, Marta Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2043-2044
Valente da Silva Couto, María Joao Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Caeiro Oliveira, Sandro Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 30.0 Adicional
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía 60.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 105.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 157.5 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 262.5 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 270.0 Básica