Unidade docente C07-A0640-O

Departamento: Química analítica e alimentaria
Área: Nutrición e bromatoloxía
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1920
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1920
Carga docente básica de grao: 898.81
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 212.0
Folgura estrutural: 1588.32
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.173.582,33 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.486%
% do custo total do PDI: 1.423%
Ratio custo/docencia:2 2.93
Custo teórico:3 400.861,35 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cancho Grande, Beatriz Catedrático/a de universidade Ourense 160 2040-2041
Fuciños González, Clara Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2049-2050
González Barreiro, Carmen Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2041-2042
Martínez Carballo, Elena Catedrático/a de universidade Ourense 160 2043-2044
Míguez Bernárdez, Monserrat Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2030-2031
Pérez Gregorio, María Rosa Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2051-2052
Pérez Guerra, Nelson Catedrático/a de universidade Ourense 160 2036-2037
Pérez Lamela, María de la Concepción Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2037-2038
Prieto Lage, Miguel Ángel Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2049-2050
Rial Otero, Raquel Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2047-2048
Rúa Rodríguez, María Luisa Catedrático/a de universidade Ourense 160 2032-2033
Simal Gándara, Jesús Catedrático/a de universidade Ourense 160 2035-2036
Torrado Agrasar, Ana María Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2038-2039
Xiao, Jianbo Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2048-2049

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cao, Hui Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80
Carpena Rodríguez, María Axuda Predoutoral Xunta Ourense 30
Cassani ., Lucía Victoria Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Ourense 30
Figueiredo González, María Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Ourense 100
Reboredo Rodríguez, Patricia Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80
de Sao Pedro Pires, Tania Cristina Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria 0.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 70.31 Básica
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición 80.00 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 132.00 Adicional
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 142.50 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 686.00 Básica