Unidade docente C07-A0750-V

Departamento: Química analítica e alimentaria
Área: Química analítica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1640
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1640
Carga docente básica de grao: 997.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 163.0
Folgura estrutural: 519.6
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 709.322,28 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.508%
% do custo total do PDI: 0.86%
Ratio custo/docencia:2 1.69
Custo teórico:3 419.007,33 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bendicho Hernández, José Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Costas Rodríguez, Marta Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2050-2051
Gago Martínez, Ana Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2025-2026
González Romero, Elisa Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Lavilla Beltrán, María Isela Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Leao Martins, José Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2039-2040
Nieto Palmeiro, Óscar Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2035-2036
Pena Pereira, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2051-2052
Pérez Cid, Benita Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2037-2038
de la Calle González, Inmaculada Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2053-2054

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Estévez Bastos, Pablo Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 45

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V11G200V01 Grao en Química 0.0 Básica
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura 15.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 20.0 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 24.0 Adicional
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía 40.0 Adicional
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial 84.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 156.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química 821.0 Básica