Unidade docente C09-A0760-V

Departamento: Química inorgánica
Área: Química inorgánica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1950
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1950
Carga docente básica de grao: 1007.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 110.0
Folgura estrutural: 258.45
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 903.739,13 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.489%
% do custo total do PDI: 1.096%
Ratio custo/docencia:2 2.24
Custo teórico:3 403.335,80 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bolaño García, Sandra Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044
Carballo Rial, Rosa Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
Castro Fojo, Jesús Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Couce Fortúnez, María Delfina Catedrático/a de universidade Vigo 200 2026-2027
García Bugarín, Mercedes Catedrático/a de escola univer. Vigo 230 2028-2029
García Fontán, María Soledad Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
García Martínez, Emilia Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Pérez Lourido, Paulo Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2039-2040
Rodríguez Arguelles, María Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2027-2028
Valencia Matarranz, Laura María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Vázquez López, Ezequiel Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
González Ballesteros, Noelia Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 45
Rey Méndez, Raquel Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
Talavera Nevado, María Investigador/a María Zambrano Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V11G200V01 Grao en Química 0.0 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 8.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 48.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 88.0 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial 102.0 Adicional
V11G201V01 Grao en Química 871.0 Básica