Unidade docente C10-A0280-V

Departamento: Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Área: Estratigrafía
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1840
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1840
Carga docente básica de grao: 1183.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 156.0
Folgura estrutural: 74.82
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 894.982,60 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.586%
% do custo total do PDI: 1.085%
Ratio custo/docencia:2 1.85
Custo teórico:3 483.343,11 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alejo Flores, Irene Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Bernabéu Tello, Ana María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Díez Ferrer, José Bienvenido Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Diz Ferreiro, Paula Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2042-2043
Francés Pedraz, Guillermo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2030-2031
Gago Duport, Luis Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2025-2026
García Gil, María Soledad Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
Marino, Gianluca Investigador/a Beatriz Galindo Vigo 240 2045-2046
Nombela Castaño, Miguel Angel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2030-2031
Pérez Arlucea, Marta María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2028-2029
Rey García, Daniel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Rubio Armesto, María Belén Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Fontán Bouzas, Ángela Retención Uvigo Vigo 100
Gil Lozano, Carolina Postdoutoral Proxectos Ministerio Xóvenes Investigadores mod.3 Vigo 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 0.0 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 34.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química 67.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 149.0 Básica
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía 156.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 933.0 Básica