Unidade docente C10-A0427-O

Departamento: Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Área: Xeodinámica externa
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 460
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 460
Carga docente básica de grao: 247.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 4.0
Folgura estrutural: -33.88
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 108.250,93 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.11%
% do custo total do PDI: 0.131%
Ratio custo/docencia:2 1.19
Custo teórico:3 90.729,93 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Araujo Nespereira, Pedro Antonio Profesor/a titular de universidade Ourense 230 2029-2030
Seara Valero, José Ramón Profesor/a titular de escola univer. Ourense 230 2026-2027

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 4.0 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 112.0 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 135.0 Básica