Unidade docente C11-A0755-V

Departamento: Química Física
Área: Química física
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 3910
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 3910
Carga docente básica de grao: 1587.7
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 504.0
Folgura estrutural: 2124.97
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.768.423,53 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.916%
% do custo total do PDI: 2.144%
Ratio custo/docencia:2 2.34
Custo teórico:3 755.532,91 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bravo Díaz, Carlos Daniel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Correa Duarte, Miguel Ángel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2040-2041
Estévez Guiance, Laura Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2045-2046
Fernández Nóvoa, Alejandro Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Flores Rodríguez, Jesús Ramón Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Gómez Graña, Sergio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2054-2055
Graña Rodríguez, Ana María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Hermida Ramón, José Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2040-2041
Hervés Beloso, Juan Pablo Catedrático/a de universidade Vigo 200 2033-2034
Liz Marzán, Luis Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 240 2035-2036
Losada Barreiro, Sonia Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2051-2052
Mandado Alonso, Marcos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2044-2045
Mosquera Castro, Ricardo Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
Pastoriza Santos, Isabel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044
Peña Gallego, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044
Pérez Juste, Ignacio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2038-2039
Pérez Juste, Jorge Catedrático/a de universidade Vigo 160 2042-2043
Pérez Lorenzo, Moisés Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2045-2046
Polavarapu, Lakshminarayana Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2051-2052
Prieto Jiménez, Inmaculada Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2039-2040
Puértolas Lacambra, Begoña Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2053-2054
Rey Losada, Francisco Jesús Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2028-2029
Tojo Suárez, María Concepción Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Arjones Fernández, Belén Contratado/a FPU Vigo 60
Cepero Rodríguez, Elizabeth Contratado/a FPI Vigo 60
Estévez Varela, Carla Contratado/a FPI Vigo 60
Giráldez Martínez, Jesús Contratado/a FPU Vigo 60
González Cabaleiro, Lara Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 60
López Fernández, Iago Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 60
Otero Martínez, Clara Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 30
Pérez Barcia, Álvaro Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
Vázquez González, Margarita Investigador/a Juan De La Cierva Vigo 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V11G200V01 Grao en Química 0.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 21.6 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 36.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 68.5 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial 97.0 Adicional
V11M131V11 Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Computacional 137.0 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 153.6 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía 234.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 392.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química 952.0 Básica