Unidade docente C12-A0765-V

Departamento: Química orgánica
Área: Química orgánica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2200
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 2200
Carga docente básica de grao: 1237.2
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 199.0
Folgura estrutural: 711.54
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.208.881,24 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.629%
% do custo total do PDI: 1.466%
Ratio custo/docencia:2 2.33
Custo teórico:3 518.810,26 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez Rodríguez, Rosana Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Besada Pereira, Pedro Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044
Cid Fernández, María Magdalena Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Gómez Pacios, María Generosa Catedrático/a de universidade Vigo 160 2025-2026
Iglesias Antelo, María Beatriz Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Muñoz López, Luis Catedrático/a de universidade Vigo 200 2032-2033
Nieto Faza, Olalla Catedrático/a de universidade Vigo 160 2048-2049
Novoa Carballal, Ramón Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2049-2050
Rodríguez de Lera, Angel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2025-2026
Salonen, Laura Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2050-2051
Silva López, Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2048-2049
Teijeira Bautista, Marta Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038
Terán Moldes, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2030-2031
Tojo Suárez, Emilia Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Vaz Araújo, Belén Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2045-2046

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Gómez Bouzó, Uxía Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Lorenzo Fernández, Paula Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100
Sánchez Sanz, Irene Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V11G200V01 Grao en Química 0.0 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía 4.0 Adicional
V11M131V11 Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Computacional 17.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 59.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 87.2 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial 178.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 195.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química 896.0 Básica