Unidade docente H03-A0370-O

Departamento: Filoloxía galega e latina
Área: Filoloxías galega e portuguesa
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 440
Dedicación docente PDI-T: 180
Dedicación docente PI: 440
Carga docente básica de grao: 416.4
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 48
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -88.14
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 114.964,85 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.203%
% do custo total do PDI: 0.139%
Ratio custo/docencia:2 0.68
Custo teórico:3 167.437,97 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
González Vázquez, María Mercedes Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2039-2040
Iglesias Álvarez, Ana María Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 200 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Dacosta Pérez, Fernando Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
ODIEV01 Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes 48.0 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo 90.4 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 157.5 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 168.5 Básica