Unidade docente H04-A0320-V

Departamento: Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Área: Filoloxía alemana
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 560
Dedicación docente PDI-T: 540
Dedicación docente PI: 560
Carga docente básica de grao: 977.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -559.4
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 249.073,00 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.428%
% do custo total do PDI: 0.302%
Ratio custo/docencia:2 0.71
Custo teórico:3 353.021,93 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Barsanti Vigo, María Jesús Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2031-2032
Cortes Gabaudan, Helena Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2032-2033
Corvo Sánchez, María José Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Alonso Díaz, Jennifer Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 120
Pauser, Maxi Lector/a de idioma estranxeiro Vigo 240
Villamarin Reinoso, Marta Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras 104.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 143.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 288.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 442.0 Básica